Hollands KroonPolitiek

Gezocht: Vier dorpsmanagers, vergoeding tot €6.500,- per maand

Advertentie:

Hollands Kroon – Bijna negen maanden na de ondertekening van het coalitieakkoord, waarin de ambitie al werd uitgesproken, heeft de gemeente Hollands Kroon vier vacatures uitgezet voor de functie van gebiedsregisseur. Met het aannemen van de begroting maakte de raad eind 2022 voor de komende jaren €400.000,- per jaar beschikbaar voor deze nieuwe ambtenaren, die toen nog de naam ‘dorpsmanager’ droegen. Ze kunnen tot €6.500,- bruto per maand gaan verdienen.

De ambtenaren vallen in schaal 11 of 12, zo valt op te maken uit de vacature. Het nieuw te vormen team ‘gebiedsregie’ gaat allereerst met de opdracht aan de slag om gebiedsgericht werken in Hollands Kroon te ontwikkelen. Het is immers een geheel nieuw onderdeel van het ambtelijk apparaat. Bij die ontwikkeling hoort onder andere een logische indeling van de verschillende gebieden. Op dit moment zijn de wethouders in Hollands Kroon ook al verbonden aan een specifiek gebied binnen de gemeente. Bij het college is gekozen voor de indeling Wieringen, Niedorp, Anna Paulowna en Wieringermeer.

De gemeente omschrijft de noodzaak voor de gebiedsregisseurs als volgt: “Wij willen als organisatie niet alleen inspelen op lokale behoeften en het faciliteren van burgerinitiatieven maar de behoeften van inwoners en bedrijven ook op strategisch niveau goed naar voren kunnen brengen. Daarvoor moeten we weten en doorleven wat er in het gebied speelt en dat koppelen aan de strategische opgaven in onze gemeente. Door de rol van gebiedsregisseur toe te voegen denken wij hier op de juiste manier invulling aan te geven.” Verder staat in de vacature dat de nieuwe ambtenaren het aanspreekpunt zijn bij toekomstige gebiedsontwikkelingen en het gemeentebestuur daar gevraagd en ongevraagd over adviseren.

Discussie in de raad
De gebiedsregisseurs zijn een ambitie uit het coalitieakkoord. Gemeenteraadslid Paul Medema van de PvdA noemde de nog aan te nemen dorpsmanagers bijvoorbeeld “de olie tussen de gemeente en de inwoners”. Niet iedereen uit de politiek is echter even enthousiast over het idee. De VVD classificeerde de uitgave van vier ton per jaar als ‘overbodig’. Volgens de partij zijn er al voldoende ambtenaren en communicatiemiddelen om inwoners te bereiken. De andere grote oppositiepartij, het CDA, zei in november dat de noodzaak voor de dorpsmanagers onvoldoende onderbouwd zou zijn. Het college zei toen dat zij de raad voor de start van de nieuwe afdeling zouden informeren en dat er een raadsvoorstel volgt. Navraag bij meerdere raadsleden leert dat het college deze nog niet heeft rondgestuurd, ondanks dat de vacature al online staat.

Vier ton voor vier ambtenaren
Het totale budget bedraagt op jaarbasis €400.000,-. Voor 2023 is een ton minder begroot, omdat de gebiedsregisseurs pas later in het jaar beginnen. Uit de vacature blijkt dat er in totaal vier mensen zullen worden aangenomen. Het bedrag in de begroting wordt dan ook over deze vier mensen verdeeld. De functie van 36 uur per week betaalt minimaal €4.020,- en maximaal €6.470,- bruto per maand. Daarbij wordt het salaris aangevuld met een Individueel Keuze Budget van 19,45 procent. Inclusief alle werkgeverslasten komt dit overeen met het budget in de begroting. Reageren kan tot 5 april 2023, daarna vinden er gesprekken plaats. Meer informatie staat op de website van de gemeente.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button