Den HelderPolitiek

Initiatiefvoorstel Willemsoord zorgt weer voor tweespalt in gemeenteraad

Den Helder – Het initiatiefvoorstel van een vijftal fracties waarin een herziening van het bestemmingsplan Willemsoord 2012 wordt voorgesteld om uiteindelijk de realisatie van een stadhuis op Willemsoord mogelijk te maken, wordt verder besproken in de raadsvergadering van 11 mei. Mogelijk volgt dan nog een motie, zo liet Van Esdonk van de PVV, één van de vijf fracties die het initiatiefvoorstel indiende, zich ontvallen.

De vijf fracties (PVV, Gemeentebelangen, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en D66) willen dat B&W een herziening van het bestemmingsplan Willemsoord 2012 als voorstel voorlegt aan de raad en tot die tijd de komst van het stadhuis naar Willemsoord uitstelt. Pas wanneer de gemeenteraad een omgevingsvergunning afgeeft, kan volgens deze partijen pas begonnen worden met het verplaatsen van het stadhuis van de huidige locatie aan de Bijlweg naar Willemsoord. Een van de pijnpunten van de vijf fracties is het ontbreken van inspraak door inwoners.

“Zorg dat de inwoners van deze stad inspraak hebben. Dat is van wezenlijk belang. Wanneer kunnen inwoners bezwaar maken op dit voorstel?”, zo vroeg Boessenkool van GroenLinks zich af, waarbij zij werd aangevuld door collega Hamerslag van Behoorlijk Bestuur: “Als het ten koste gaat van zorgvuldigheid, dan heb ik daar een ernstig probleem mee. Wanneer je je als burger aan de regels en procedures moet houden, moet je dat als gemeente zeker doen. Er ligt nu alleen nog maar een financieel voorstel. Ik had graag gezien dat burgers hier inspraak op hadden kunnen hebben.”

Ruzie en chaos
Fractievoorzitter Krul van het CDA meldde een dubbel gevoel te hebben bij het initiatiefvoorstel van de vijf partijen. “Ik kan mij niet helemaal aan de indruk onttrekken dat er meer achter dit initiatiefvoorstel zit. Ik denk dat we moeten ophouden om een principiële discussie te voeren. Kijk kritisch naar de uitvoering, maar laat de democratische rechtstaat zijn gang gaan.”

Van Dongen namens de Stadspartij (“Een prachtige invulling van een onrendabele hoek op Willemsoord”), Bruin van de VVD (“Eindelijk duidelijkheid na 30 jaar”) en Blank van de PvdA (“Heel belangrijk dat aan deze discussie een eind komt”) namen stelling tegen het initiatiefvoorstel. Assorgia van Beter voor Den Helder deed daar een flinke schep bovenop en verweet de partijen in de oppositie met dit initiatiefvoorstel uit te zijn op ruzie en chaos.

Een uitspraak die met name bij Boessenkool in het verkeerde keelgat schoot. “Het gaat mij niet om de boel te traineren, maar ik vind dat de gemeente zich net als burgers aan regels moet houden. Ik wil niet beticht worden dat ik in de oppositie zit om ruzie en chaos te veroorzaken.” Burgemeester Nobel maande tot besluit van dit onderwerp tot kalmte. “Dit.onderwerp gaat veel mensen aan. Laten we het op een fatsoenlijke manier regelen. Afgelopen periode is dat zeer goed gegaan, laten we het zo houden.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Zijn de reacties van de coalitieleiders geen voorbeeld van angst. Zijn zij wel zo verenigd als zij zich voordoen. Wat is er tegen om het voorstel tot aanpassing van het bestemmingsplan aan te nemen? Zet er een deadline op en men kan zaken afhandelen voor de volgende verkiezingscampagne. Of zijn partijen daar bang voor en gokken zij op het gegeven dat een kiezer snel vergeet?

Back to top button
%d bloggers liken dit: