Den HelderPolitiek

Raad akkoord met financiële voorstellen schuldhulpverlening en wijkpunten

Den Helder – Tijdens de digitale raadsvergadering van de Helderse gemeenteraad is duidelijkheid verkregen over de financiële voorstellen voor het uitvoeringsplan schuldhulpverlening en de voorbereiding en inrichting van de wijkpunten met sociale wijkteams in de vier wijken van Den Helder. De voorstellen van B&W zijn om voor de schuldhulpverlening € 538.000,- uit te trekken en voor de wijkpunten € 460.000,-.

De gemeente Den Helder wil met het uitvoeringsplan schuldhulpverlening ‘de cirkel is rond’ voorkomen dat het zo ver komt dat een inwoner schuldhulpverlening nodig heeft of na schuldhulpverlening opnieuw in de financiële problemen komt. Hiermee creëert de gemeente Den Helder een volledig aanbod van preventie tot en met nazorg en alles wat daartussen valt. De gemeenteraad was onverdeeld enthousiast en na het beantwoorden van de nodige vragen en toezeggingen tot evaluatie (“Voor volgend jaar zomer of een terugkoppeling in de commissie”)  en het schriftelijk beantwoorden van technische vragen van Behoorlijk Bestuur door wethouder De Vrij werd besloten het voorstel tot het beschikbaar stellen van € 538.000,- voor besluitvorming aan te bieden in de raadsvergadering van 11 mei.

Vertrouwd netwerk
Ook de aanvraag voor een financiële bijdrage van € 460.000,- voor het opstarten van wijkpunten in de vier wijken van Den Helder (Julianadorp, De Schooten, Nieuw Den Helder en Centrum) kon op goedkeuring van de raad rekenen. Met de vaststelling van het beleidskader Helders Sociaal Beleid heeft de gemeenteraad van Den Helder in december 2019 besloten de toegang voor alle hulp- en ondersteuning wijkgericht aan te bieden en te organiseren. Daarnaast is besloten om de omgekeerde toets als werkwijze te omarmen met maatwerk als uitgangspunt.

Beide onderwerpen zijn uitgewerkt in een uitvoeringsplan dat inzicht geeft in de planning en de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan deze onderwerpen. Het doel van de uitvoeringsplannen is bereikt als de wijk een plek is waar het sociaal team onderdeel is van het vertrouwde netwerk van de bewoners bij al hun vragen en zorgen. De bedoeling was dat het wijkpunt in Nieuw Den Helder op 1 april in ‘t Wijkhuis van start zou gaan maar door de coronacrisis is dit niet gelukt. Wethouder Biersteker hoopt dat dit wijkpunt op 1 juni haar deuren digitaal kan openen. Ook dit voorstel zal voor besluitvorming doorgaan naar de raadsvergadering van 11 mei.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button