Cultuur/NatuurDen Helder

Broedponton voor anker in Balgzandpolder

Advertentie:

Den Helder – Een omgebouwde dekschuit is dinsdag 20 april als broedponton naar zijn definitieve plek in de Balgzandpolder bij Den Helder gevaren en daar voor anker gegaan. Een initiatief van Landschap Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Dit broedponton biedt een veilige nestelplek voor visdief en noordse stern.

Het ponton blijft in ieder geval drie jaar liggen en is een tijdelijke oplossing. In de tussentijd worden definitieve broedplekken aangelegd in dit gebied, zowel binnen als buiten de Waddenzee. De omgeving van de Balgzandpolder is een succesvol broedgebied. Op de vogelrots worden goede resultaten behaald en ook eerder in de Balgzandpolder geplaatste broedvlotjes werden gelijk bezet door broedende visdieven.

Dekschuit
De dekschuit die in de Balgzandpolder komt te liggen, krijgt een tweede leven als broedponton. Deze is de laatste maand geschikt gemaakt bij Next Generation Shipyards in Lauwersoog voor de nieuwe functie en inmiddels voorzien van grind, gresbuizen voor beschutting van de kuikens en van schelpen voor het nestelen. Ook is de dekschuit zo ingericht en aangepast dat jonge vogels er niet af kunnen vallen. Bovendien krijgen roofdieren als vossen en ratten geen kans de eieren te roven. Om vogels te verleiden vooral op het ponton hun eieren te leggen, zijn er loksterns geplaatst die al ‘druk aan het broeden’ zijn. Deze lokvogels zijn speciaal bedoeld voor de sterns, omdat die graag in kolonies broeden.

Het broedponton in de Balgzandpolder bij Den Helder is onderdeel van een pilot van Rijkswaterstaat te kijken of dergelijke broedplaatsen kunnen bijdragen aan het herstel van de visdief en noordse stern in het Waddengebied. De neerwaartse trend van deze vogelsoorten komt onder meer doordat er te weinig veilige broedlocaties zijn. Vanwege het behoud van een natuurlijke Waddenzee is er terughoudendheid voor wat betreft de aanleg van kunstmatige broedlocaties in de Waddenzee zelf, maar op een locatie als de Balgzandpolder direct aan de rand van het Waddengebied kan dat prima.

Lange termijn
Broedpontons plaatsen is geen lange termijn oplossing. Beide partijen gaan voor definitieve oplossingen en ontwikkeling van veilige broedplekken voor wadvogels. Herstel van broedeilanden in het Amstelmeer is zo’n plek waar Landschap Noord-Holland vanaf deze zomer al aan de slag gaat. Het broedponton bij Den Helder wordt jaarlijks gemonitord.

Landschap Noord-Holland is blij met de Balgzandpolder als locatie voor dit broedponton. Het is een mooie aanvulling op de bestaande veilige broedplekken in deze omgeving en draagt zo bij aan het behoud van broedende visdieven in dit deel van het Waddengebied. Bovendien is de bedrijvigheid van broedende vogels straks ook voor bezoekers prachtig te bekijken vanachter het vogelkijkscherm en de gloednieuwe uitkijktoren die beiden te vinden zijn in de Balgzandpolder.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button