Den HelderPolitiek

Geen eilandje, wel natuurvriendelijke oevers voor vijver Heiligharn

Den Helder – De vijver aan het Heiligharn krijgt voorlopig nog geen eilandje. Medio 2020 is het college B&W via een motie in de gemeenteraad verzocht om onderzoek te doen naar het realiseren van een eilandje in de vijver bij het appartementengebouw. Bewoners zouden volgens de gemeente een eilandje in de vijver van harte toejuichen, maar deze komt er vooralsnog niet.

Uit het onderzoek rondom het opstellen van de omgevingsvisie is gebleken dat er een wens ligt voor een warmere ruimtelijke inrichting rondom de vijver. Ook zijn er negatieve ontwikkelingen wat betreft blauwalg. Daarom wordt er nu gewerkt aan een ontwerp voor natuurvriendelijke oevers die zullen bijdragen aan de vermindering van de blauwalg en tevens invulling geven aan de wens voor een warmere uitstraling. Het college geeft wel aan dat de aanleg van eilandjes kan “worden overwogen bij een bredere afweging van de omgeving”.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button