Noord-HollandPolitiek

Provincie vraagt inwoners: Hoe moet het landelijk gebied er in de toekomst uit gaan zien?

Advertentie:

Noord-Holland – Alle inwoners van Noord-Holland kunnen vanaf 21 april tot en met 26 mei meedenken over de toekomst van het landelijk gebied. De provincie vraagt iedereen in een online inwonersraadpleging hun mening te geven over wat zij belangrijk vinden: Meer ruimte voor de agrariërs, of meer natuur? Ook het voorzieningenniveau komt aan bod.

De resultaten van de raadpleging worden gebruikt bij het maken van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), het gebiedsplan dat de provincie op 1 juli bij het Rijk inlevert. De raadpleging is in te vullen op raadpleginglandelijkgebied.nl. Esther Rommel, gedeputeerde Natuur & Stikstof, zegt het belangrijk te vinden inwoners te betrekken bij de besluitvorming: “Door deze raadpleging kunnen Noord-Hollanders op de stoel van de bestuurder zitten en aangeven hoe het landelijk gebied er in de toekomst moet uitzien. Daarnaast geven ze aan waar zij het geld en de middelen aan zouden besteden. De kennis van onze inwoners helpt ons vervolgens bij het maken van beter beleid.”

Bij de eerste keuzesituatie wordt gevraagd naar waar de provincie zich voor moet inspannen in het landelijk gebied. Er zijn tien opties, zoals de kwaliteit van natuur, recreatie en de uitstoot van schadelijke stoffen. De deelnemers kunnen met schuifjes aangeven hoeveel inspanning de provincie volgens hen moet leveren. Er is direct te zien wat voor invloed dat heeft met een metertje. De tweede keuzetaak gaat over hoe de toekomst van het landelijk gebied eruit zou moeten zien. Deelnemers kunnen 50 punten verdelen over verschillende karakteristieken van het landelijk gebied en geven daarmee aan wat zij belangrijk vinden. Er wordt onder andere gevraagd naar ruimte voor bollenteelt, ruimte voor water en recreatiemogelijkheden.

Pilot
Voor de raadpleging wordt gebruik gemaakt van de Participatieve Waarde Evaluatie-methode (PWE) die is ontwikkeld door Populytics, een startup van de TU Delft. Dit is een methode die gebruikt wordt om te achterhalen hoe grote groepen inwoners in het algemeen en in een specifieke context publieke waarden wegen en hoe zij vinden dat waarden concreet moeten worden vertaald in beleid. Ook kan de methode worden ingezet om te achterhalen hoe inwoners beleidsopties in samenhang afwegen.
De raadpleging is inhoudelijk vormgegeven in samenwerking met onder andere gemeenten, waterschappen, landbouw-, natuur- en recreatieve organisaties en ondernemers uit Noord-Holland. Naast de open raadpleging, waaraan elke inwoner van Noord-Holland mee kan doen, wordt de raadpleging ook afgenomen bij een panel. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat de resultaten representatief zijn voor de inwoners van Noord-Holland.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

1 reactie

 1. Aan het feit dat de provincie deze vragen aan de burger stelt kun je aflezen dat onze democratie niet goed functioneert.
  Echter eerst de deelname aan het onderzoek zelf natuurlijk, een deelname die ik plichtbewust en nauwkeurig wenste uit te voeren. Wat meteen erin opvalt: alle ´agrariërs´ worden in het onderzoek op 1 grote hoop gegooid en daarmee doe je alle partijen toch ernstig tekort… Er is namelijk nogal een verschil tussen een bollenboer en een akkerbouwer of ook tussen een tuinbouw en een melkveebedrijf en wel voor wat betreft de directe invloed op de gezondheid van de bevolking die in de omgeving ervan woont. Dat was niet een goed doordachte vraagstelling dus: ´Vindt u dat agrariërs, enz.´
  Dan het onderzoek zelf dat een uurtje van mijn tijd kostte om het in te vullen: ik was er tot mijn eigen verrassing redelijk tevreden over, het was gedifferentieerd opgesteld en er was voldoende ruimte om keuzes te verduidelijken, ik voelde me daarin niet beperkt, dat verbaasde me zelfs wel wat.
  Het probleem met dit soort initiatieven is echter tweeledig. Ten eerste is het niet de bedoeling om binnen een democratisch model voortdurend opnieuw weer volksraadplegingen te houden aangaande bestuurlijke beslissingen, het is namelijk een misverstand dat dat op bestuurlijk niveau te handhaven en te verwerken is.
  En dan kom je automatisch aan bij het grootste mankement en dat is de opvolging van de gevraagd en gegeven adviezen. De provincie belooft de uitslag en de evaluatie met de deelnemer te delen maar daarna, wat gebeurt er wanneer de verwachting uiteindelijk is gewekt bij die betrokken burger? Ik verklap het u alvast: weinig tot niets. Slechts een enkele verdere formele tekst zal mij in de toekomst gaan bereiken. Wat dat betreft zal de overeenkomst met de verkiezing voor bv de waterschappen opvallend groot zijn. Je mag erop stemmen (alleen na zelfonderzoek natuurlijk en dus zonder dat je via de media überhaupt informatie krijgt over waarover je precies stemt en waarop) en daarna betaal je gewoon weer 4 jaar de rekening die jaarlijks in de bus valt zonder enig ander verder contact.
  Nee, het op deze wijze betrekken van de burger bij schijnbaar spontane ideeën die op aanduiding ontspruiten uit de breinen van ons zittende bestuur zal de democratische rechtsorde en de betrokkenheid bij haar dynamiek door de burger niet gediend zijn.

Wellicht ook interessant

Back to top button