Hollands KroonPolitiek

Fractieoverleg CDA Hollands Kroon

Adverentie

Hollands Kroon – De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 2 juni aanstaande om 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats. In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 10 juni besproken. Op het moment van het uitgaan van dit bericht is de raadsagenda nog niet bekend. Deze komt tijdig met de stukken op de website van de gemeente te staan. Naar verwachting komt de jaarrekening aan de orde.

Wie aan het overleg wil deelnemen, wordt verzocht dit tijdig te melden bij de secretaris van de fractie via janwillemvanderklugt@hollandskroon.nl of telefonisch 06-51541700. Belangstellenden ontvangen dan van hem een digitale uitnodiging.

Andere onderwerpen met de fractie bespreken? Iedereen is van harte welkom. Er kunnen uiteraard ook op andere wijze onderwerpen bij de fractie onder de aandacht gebracht worden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button