Fractieoverleg CDA Hollands Kroon

Hollands Kroon – De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 2 juni aanstaande om 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats. In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 10 juni besproken. Op het moment van het uitgaan van dit bericht is de raadsagenda nog niet bekend. Deze komt tijdig met de stukken op de website van de gemeente te staan. Naar verwachting komt de jaarrekening aan de orde.

Wie aan het overleg wil deelnemen, wordt verzocht dit tijdig te melden bij de secretaris van de fractie via janwillemvanderklugt@hollandskroon.nl of telefonisch 06-51541700. Belangstellenden ontvangen dan van hem een digitale uitnodiging.

Andere onderwerpen met de fractie bespreken? Iedereen is van harte welkom. Er kunnen uiteraard ook op andere wijze onderwerpen bij de fractie onder de aandacht gebracht worden.

Mobiele versie afsluiten