Noord-Holland

Samen sparen voor een buurtinitiatief door veilig te rijden

Noord-Holland – Snelheid is een belangrijke factor als het gaat over verkeersveiligheid. Vooral op dertig en vijftig km/uur wegen vinden veel ongevallen plaats. Binnen woonwijken zijn het vaak bewoners zelf die te hard rijden. In Noord-Holland wordt daarom gestart met een nieuw initiatief om veilig rijden te bevorderen én te belonen: de spaarpaal.

In tegenstelling tot de welbekende flitspaal, beloont de spaarpaal veilig gedrag in plaats van onveilig gedrag te bestraffen. Bewoners rijden langzamer en dit gedrag blijft ook. Daarnaast heeft het mooie buurtinitiatieven opgeleverd. Denk bijvoorbeeld aan het opknappen van een speeltuin in de buurt, of het creëren van een veilige schoolzone bij een basisschool.

Snelheid meten
De spaarpaal, genaamd de ‘safety safe’, meet de gereden snelheid van degene die langsrijdt. Als de snelheid onder de maximumsnelheid ligt, dan plaatst de paal een bedrag in de
spaarpot. De gemeente financiert het spaarbedrag. Na vier weken wordt een totaalbedrag bereikt. Dit bedrag zetten bewoners in overleg met de gemeente in voor een zelfgekozen buurtinitiatief.

De provincie Noord-Holland stelt €90.000,- beschikbaar voor de financiering van maximaal negen spaarpalen. In de gemeente Schagen wordt de eerste spaarpaal geplaatst en in de loop van 2021 volgen pilots in andere gemeenten. Het project wordt nadien geëvalueerd. Indien het succesvol blijkt, wordt er gekeken naar de mogelijkheid nog meer gemeenten in Noord-Holland de kans te bieden spaarpalen te plaatsen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button