Politiek

Hollands Kroon sluit bestuursovereenkomst met het COA

Advertentie:

Anna Paulowna – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een nijpend tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Daarom heeft het COA de gemeente Hollands Kroon verzocht om tijdelijke noodopvang toe te staan voor 100 asielzoekers in hotel van der Valk Wieringermeer in Wieringerwerf.

De gemeente Hollands Kroon geeft hiermee uitvoering aan de verplichtingen van de spreidingswet en draagt bij aan de versnelde urgente opvang. Om dit in goede banen te leiden is een bestuursovereenkomst in nauwe samenspraak met het COA opgesteld.

In deze bestuursovereenkomst staan de rollen en verantwoordelijkheden van partijen beschreven, maar ook de tijdelijke duur van de overeenkomst, namelijk met de einddatum van uiterlijk 1 juni 2025. Alle kosten worden gedekt door het COA en daarnaast ontvangt de gemeente een beperkte extra vergoeding uit de faciliteitenregeling. Tevens wordt het gemis aan inkomsten toeristenbelasting gecompenseerd. Ook worden in de bestuursovereenkomst afspraken gemaakt over toezicht op de locatie en het bieden van een aanspreekpunt voor de directe omgeving door het COA. Daarnaast is er sprake van constante samenwerking met de politie en de boa’s om gezamenlijk de leefbaarheid en veiligheid van de directe omgeving te waarborgen.

Op de vraag hoe het nu zit met de vergunning en eventuele handhavingsverzoeken als dit niet op tijd gebeurt geeft de gemeente via haar woordvoerder het volgende aan: “De ambitie van het COA om per 1 juni asielzoekers op te vangen in Wieringerwerf is nog steeds realistisch. De vergunningsaanvraag moet wel voor ingebruikname van de locatie bij ons binnen zijn. Op dit moment is het COA nog bezig met het verzamelen van de noodzakelijke stukken hiervoor. Door middel van de bestuursovereenkomst die de gemeente sluit met het COA is de intentie van de gemeente om mee te werken in de vergunningverlening onderschreven. Zoals gebruikelijk bij vergunningsaanvragen handhaven we niet uit eigen initiatief tijdens de behandelingsperiode.”

Gemeenteraad als klankbord
Vanuit de gemeenteraad is een klankbordgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van alle fracties, griffie, wethouder en ambtelijke vertegenwoordigers. De klankbordgroep heeft de bestuursovereenkomst en het document werkafspraken ontvangen en de vertegenwoordigers vanuit de raadsfracties hebben hun reactie gegeven. Het college wil daarnaast de raad ook gelegenheid geven eventuele wensen en bedenkingen te geven zodat alles afwegende het college definitief kan besluiten.

Donderdag 23 mei staat dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad waarbij de gemeenteraad wensen en bedenkingen kan uiten alvorens het college hierover een definitief besluit neemt. Inmiddels heeft de fractie LADA vragen gesteld over de veiligheid in het tunneltje onder de A7 in relatie tot de opvang van asielzoekers in van der Valk hotel Wieringermeer.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wellicht ook interessant

Back to top button