Den Helder

Den Helder podium voor portretten over doorbreken huiselijk geweld

Den Helder – Den Helder is na Hoorn de tweede gemeente in Noord-Holland Noord die een speciale expositie over huiselijk geweld ontvangt. Met de titel ‘Wij… doorbreken de cirkel van geweld’ wil Stichting Open Mind met 28 verhalen huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar maken.

Op 22 juni opent wethouder zorg Tjitske Biersteker-Giljou de gratis buitenexpositie. Die is te zien tot 13 juli op de Flaneerkade. De opening is sober in verband met de coronamaatregelen. Samen met een ervaringsdeskundige en Mirjam Bekker-Stoop, directeur van stichting OpenMind en initiatiefnemer van de expositie, wandelt de wethouder door de expositie als symbolische opening. De expositie is ook online te zien op www.stichtingopenmind.nl/wij.

Slachtoffer
In Nederland zijn in de afgelopen vijf jaar 747.000 mensen van 18 jaar of ouder slachtoffer geweest van minstens één incident van fysiek of seksueel geweld. Dit betreft 5,5 procent van de volwassenen in Nederland. Het gaat hierbij over geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring, zoals een (ex)partner of huisvrienden. Deze cijfers tonen aan dat het één van de grootste maatschappelijke problemen binnen onze samenleving is. Het gebeurt veelal niet in de openbaarheid en er is een hoog percentage herhaling of terugval.

Huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar maken en de taboes daarom heen doorbreken is één van de lastigste opgaven die het landelijke en regionale programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft. De expositie is onderdeel van het actieprogramma. Met elkaar kan iedereen iets doen en er mede voor zorgen dat de eerste stappen worden gezet de cirkel van geweld te doorbreken. ‘WIJ’ geeft inzichten en voorbeelden van het effect dat wordt bereikt door het doorbreken van geweld.

De portretten zijn gebundeld in een reizende multimediale buiten- en binnen-expositie, een magazine en film en podcasts die ook via een QR code op de expositie en in het magazine te bekijken en te beluisteren zijn. Problemen en gevolgen achter de voordeur komen meestal niet naar buiten. Mensen die vermoeden dat er iets speelt, twijfelen vaak of het wel klopt, waardoor zij minder snel het gesprek starten.

Veilig Thuis
Wethouder zorg Tjitske Biersteker-Giljou: “Juist dat korte gesprek, een opmerking, een gebaar of de simpele vraag heeft al invloed de cirkel te doorbreken. Huiselijk geweld is een groot probleem in onze maatschappij, ook in Den Helder. Als je te maken hebt met huiselijk geweld of je denkt dat iemand in je omgeving te maken heeft met huiselijk geweld kan je advies vragen bij Veilig Thuis, of zelfs een melding doen. In 2020 vroegen in Den Helder 438 mensen advies aan Veilig Thuis en 500 mensen deden een melding.”

Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. De mensen rond de betrokkenen zijn heel belangrijk, dat kan een hulpverlener zijn maar ook een buurman, -vrouw of een vriendin. Deze tentoonstelling laat zien hoe belangrijk dat is. Iedereen kan het verschil maken. Zijn er zorgen om iemand? Ga het gesprek aan en vraag, als het nodig is, advies bij Veilig Thuis. Bel gratis 24 uur per dag, 7 dagen in de week, telefoonnummer 0800-2000, voor advies of een melding.

Toon meer

Famke Mulder

Dit bericht is geplaatst door Famke Mulder. Zij is stagiair bij Regio Noordkop en volgt de opleiding mediaredactiemedewerker op het Mediacollege in Amsterdam. Famke richt zich tijdens haar stage op redactiewerk, filmen en editen. Ze is bereikbaar via famke@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button