Den HelderPolitiek

Zorgen bij Raadscommissie over terugkeren WMO achterstanden

Den Helder – De achterstanden bij de WMO aanvragen in Den Helder mogen misschien ingelopen en opgelost zijn, maar de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling is er niet zeker van dat ook in de toekomst zo blijft. Teammanager Zorg, Annelies van Dorsselaer, gaat ervan uit dat de herstructurering van de processen voldoende is om de aanvragen binnen de wettelijke termijn te blijven afhandelen.

Voor het wegwerken van de achterstanden heeft de gemeente vorig jaar extra mensen ingehuurd. Wethouder Tjitske Biersteker gaf tijdens de commissievergadering dinsdagavond aan enorm tevreden te zijn over de inzet: “Er is enorm veel werk geleverd om weer de controle te hebben en de wachttijden terug te dringen. Belangrijk is nu dat we kijken hoe we dat structureel zo houden. We hebben sterk de indruk dat we nu op de goede manier bezig zijn.”

Inmiddels is de WMO afdeling alweer aan het afschalen. Er is volgens teammanager Van Dorsselaer op dit moment geen vraag naar vaste uitbreiding van het team. Nel Dol van GroenLinks vroeg zich af of dat niet te snel is omdat nog niet alle ambities van het team al zijn gehaald. Zo zijn de hercontroles juist een jaar uitgesteld en wil de gemeente graag van de uiterste beslistermijn van acht weken die nu wordt gehanteerd naar een situatie waarin binnen zes weken een besluit komt over de toekenning van WMO producten.

Achterstanden voorkomen in de toekomst
Het nu al afschalen is vooral een noodzakelijk iets, zo blijkt uit de beantwoording van de vragen door Van Dorsselaer. Een WMO consulent uit haar team heeft een andere baan gevonden en het is niet haalbaar om een nieuwe collega in de zomerperiode, wanneer de bezetting toch al laag is, op te leiden. “We gaan kijken hoe het deze zomer gaat en mocht het nodig zijn zullen we na die periode een vacature uitzetten voor een ervaren consulent.” Aan de problemen met betrekking tot het vinden van voldoende personeel lijkt nog weinig veranderd. Welke garanties dit geeft voor de toekomst vroeg Michel Pastoor van Behoorlijk Bestuur zich hardop af: “We zijn natuurlijk ontzettend blij dat de achterstanden zijn weggewerkt, maar wat ik mis is hoe we nu gaan reflecteren en voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt.”

Het was ook weinig geruststellend voor Frank Loman van de Stadspartij: “Wij zien eigenlijk geen reden dat het niet nogmaals kan voorkomen dat er achterstanden ontstaan. Is alles echt zo ingericht dat dit niet meer mogelijk is?” Onmogelijk is het niet, maar Van Dorsselaer ziet dat het door verbeteringen in de ICT systemen en het invoeren van het wijkgericht werken een stuk minder waarschijnlijk is geworden. “We zien nu al goede resultaten, ook door de invoering van de wijkteams. Garanderen dat er geen achterstanden meer ontstaan kan ik niet, maar als team gaan wij onze uiterste best doen.” De portefeuillehouder voegde daaraan toe: “Het is aan uw raad om te controleren of de beoogde effecten van het beleid worden gehaald, maar de uitvoering is nu aan de ambtelijke organisatie.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Ik vraag mij af welke wachtlijsten er zijn weggewerkt? Bedoelt de WMO het boekhoud kunstje van vorige maand, door alle aanvragers een brief te sturen dat de aanvraag in behandeling genomen is. Ik ben inmiddels ruim anderhalf jaar bezig om enkele fatsoenlijke aanpassingen geregeld te krijgen. Maar het is in behandeling. Geen wachtlijsten meer vanzelf.

Back to top button
%d bloggers liken dit: