Hollands KroonPolitiek

Rian van Dam (4,5 jaar burgemeester) gaat graag nog even door

"Ik mis de saamhorigheid en naastenliefde van vroeger een beetje"

Advertentie:

Nieuwe Niedorp – Rian van Dam werd op 12 februari 2019 benoemd en geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Hollands Kroon, als opvolger van Jaap Nawijn. Regio Noordkop sprak haar op het zonnige terras van het vernieuwde zwembad de Rijd in Nieuwe Niedorp over ‘4,5 jaar burgemeesterschap’.

Waarom op deze plaats?
Dit is een voorbeeld van de kracht van de samenleving. De gemeenschap heeft hier, bij een destijds slecht en onveilig zwembad dat eigenlijk gesloten moest worden, samen de schouders er onder gezet waarbij de gemeenteraad geld beschikbaar heeft gesteld. Daarmee kon dit zwembad voor het dorp behouden blijven. Die kracht van de samenleving zie je in veel dorpen in Hollands Kroon (en de regio) terug en dat vind ik mooi!

Waarom ben je ooit de politiek ingegaan?
Ik ben in mijn studententijd en ook daarna altijd maatschappelijk betrokken geweest. Ook actief, zoals met demonstraties tegen kruisraketten en tegen opslag van nucleair afval in zoutkoepels. Zo rond het jaar 2000 heb ik me aangemeld bij de Partij van de Arbeid en daarna ben ik snel in de landelijke politiek terecht gekomen. Eerst als congresafgevaardigde en niet veel later in het landelijk partijbestuur en weer wat later als wethouder in Alkmaar. Momenteel heb ik, sinds ik mijn voorzitterschap van het gewest heb beëindigd, niet echt meer een politieke rol binnen de PvdA en dat is goed. Ik merk ook wel dat men het erg prettig vindt dat je als burgemeester echt onafhankelijk boven de partijen staat.

Kerkorgel
Heb je hobby’s?
Voor we onze boot hebben verkocht was dat wel zeilen, maar nu is het piano spelen. Het is altijd een wens van me geweest om ooit eens op een kerkorgel te spelen. Enkele weken geleden heb ik samen met trompetbegeleiding van Dirk Bak mogen oefenen met het orgel in de kerk in Hippolytushoef. Dat was een prachtige ervaring. Het is natuurlijk heel anders dan een piano, omdat je op een orgel naast de toetsen ook met registers en vloerpedalen werkt. De combinatie van orgel en trompet was overigens echt prachtig. Ik heb er wel zin in om dat nog eens te doen.

Heb je nog wensen om dingen echt te veranderen?
Als voorzitter van de raad en voorzitter van het college denk ik dat we een gezamenlijke ambitie hebben om te werken aan het vertrouwen van inwoners in de gemeente. Zo heet ook het nieuwe coalitieakkoord. Dat vraagstuk is natuurlijk breder dan alleen onze gemeente. Veel inwoners in Nederland zijn afgehaakt van de politiek. Daar kunnen we als gemeente een rol in spelen. Hoe realiseer je nu dat mensen weer vertrouwen krijgen in een overheid die er ook echt voor hen is? We hebben eind vorig jaar een participatieverordening vastgesteld waar we daarin een stap voorwaarts proberen te zetten.

Toen ik hier kwam was de opgave ‘werken aan verbinding in de samenleving en positioneer de gemeente in de regio’. Verbinden is een van de mooiste dingen van het ambt naar mijn beleving, dus het is wel mijn ambitie om daar ook echt invulling aan te geven.

Burgemeester Rian van Dam (foto: gemeente Hollands Kroon).
Belbus
Wat vond je het lastigste in de afgelopen jaren?
Ik vond de coronatijd, los van al het persoonlijk leed, erg lastig omdat je juist aan die verbindende taak niets kon doen in die vrijwel contactloze periode. Dat is waarom ik onder andere op de belbus ben gaan rijden, omdat je dan ondanks een mondkapje in elk geval weer eens mensen spreekt. Ik probeer dat nu nog steeds een keer per maand te doen, want je blijft zo wel in contact met de samenleving. Verder vind ik burenruzies best lastig. Mensen lijken in het algemeen een korter lontje te hebben, we accepteren steeds minder van elkaar. Ik mis de saamhorigheid en naastenliefde van vroeger een beetje.

Recent verscheen het rapport ‘elke regio telt’. Hoe ervaar je de regionale samenwerking?
Heel goed, bijvoorbeeld vanuit de agenda van ‘Samen op kop’, daarin zijn we onder andere bezig met de woondeal, infrastructuur en de mobiliteitsopgave. Maar het rapport ‘elke regio telt’ gaat eigenlijk nog een slag dieper. Men constateert daarin een neerwaartse spiraal van verschraling van bepaalde regio’s in Nederland, vooral het platteland. Dat komt door het economische rendement denken vanuit de overheid waarin men vooral investeerde in grote steden en de randstad, waar het hoogste rendement werd behaald. Het idee was dat de regio’s daar omheen ook van zouden profiteren, maar dit rapport laat zien dat het tegendeel waar is. Vijf regio’s in Nederland lopen dermate achter op de rest van het land, dat het de leefbaarheid aantast, waaronder de Kop van Noord-Holland.

Gelukkig roept dit rapport op om daar anders naar te gaan kijken en we moeten proberen om samen een agenda te maken om die achterstand in te lopen en die spiraal om te draaien. De Noordkop neemt als regio het initiatief om zelf die agenda op te stellen. Het openbaar vervoer, de gezondheidszorg en de onderwijsstructuur zijn in mijn beleving ook ontzettend belangrijk om daar als regio op in te zetten.

Je hebt bestuurlijke vernieuwing in je portefeuille, hoe gaat dat?
Ik vind dat we echt al ver zijn. Het dualisme is hier wel goed ingedaald. De raad voert de onderlinge politieke discussie en stelt steeds minder detailvragen aan de wethouders, zoals dat ook hoort. Daar hebben we het ook met elkaar over in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. We denken daarbij altijd na over hoe het debat beter kan of hoe we elkaar beter kunnen bevragen, maar ook hoe we de raadsagenda het beste kunnen beheersen.

De raad heeft veel vergaderingen, zoals informerende en beeldvormende vergaderingen, maar ook een oordeelvormende en besluitvormende vergadering. Naast deze vergaderingen zouden we ook wat meer meningen en standpunten uit de raad willen ophalen. Het raadscafé op locatie is een mooi instrument om input uit de samenleving op te halen. We proberen de politiek daarmee echt naar de inwoner te brengen. Voor inwoners is het veel fijner om daar, op een meer informele plek in de eigen omgeving, hun verhaal te doen in plaats van even vijf minuten in te mogen spreken op een raadsvergadering.

Je bent nu viereneenhalf jaar burgemeester en een termijn is zes jaar, wil je nog een rondje?
Ik heb het hier echt enorm naar mijn zin. Ik vind het burgemeesterschap een prachtig ambt in een hele fijne gemeente waar veel verschillen zijn, maar ook overeenkomst en waar ontzettend veel te doen en te beleven is. Veel activiteiten en reuring. Een constructieve raad, een fijn college en een prachtige organisatie die volop in ontwikkeling is en in is voor innovatie, maar ook slagkracht en daadkracht heeft. Dus alle voorwaarden zijn wat mij betreft aanwezig om dit te verlengen, maar uiteindelijk gaat de gemeenteraad daar natuurlijk over.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button