Politiek

Stabiliteit en gemeenschapszin centraal in Kadernota Hollands Kroon

Advertentie:

Anna paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon besprak donderdag de Kadernota, een essentieel document dat de richting en prioriteiten voor de komende jaren van de gemeente uitzet. Dit jaarlijkse politieke evenement markeert een sleutelmoment waarin de raad de mogelijkheid heeft om invloed uit te oefenen op de toekomstige beleidsvorming en strategische visie van de gemeente.

De bijeenkomst verliep opvallend gemoedelijk. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat het voorstel van het college als evenwichtig en minder pijnlijk voor de gemeenschap werd ervaren, in tegenstelling tot de situaties in vele andere gemeenten waar felle debatten en maatschappelijke onrust vaak voorkomen. De unanimiteit bij het aannemen van de kadernota aan het eind van de avond, ondanks enkele amendementen en moties, toont een breed gedragen vertrouwen in de voorgestelde plannen.

Algemene beschouwingen
De fracties gebruikten de algemene beschouwingen om hun standpunten en zorgen te uiten. De grootste coalitiefractie, OHK, benadrukte het belang van stabiliteit en consistentie, vooral in tijden van nationale en globale onzekerheid. Deze oproep tot kalmte weerspiegelt een pragmatische benadering van politiek beheer, waarbij de nadruk ligt op het handhaven van een solide koers zonder overhaaste beslissingen. OHK uitte net als meerdere partijen zorgen over het onderhoud van de openbare ruimte, een kwestie die nauw aan het hart ligt van de lokale gemeenschap en roept op tot een terugkeer naar een meer betrokken en trotse aanpak door de gemeentelijke medewerkers.

De discussie over de verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) toonde wat spanningen bij de gemeenteraad over de fiscale druk op burgers en bedrijven. De VVD, traditioneel kritisch op belastingverhogingen, verzette zich fel tegen de OZB-verhoging, terwijl het CDA en andere partijen zich juist meer zorgen maakten over de financiële lasten en de impact daarvan op lokale instellingen en stichtingen. Wethouder Financiën Maarten Versluis wist op dat laatste punt de zorgen van partijen weg te nemen.

Toekomstige uitdagingen
Een breed ondersteunde motie over het versterken van dorpsraden toonde een belangrijke verschuiving naar meer gedragen lokale betrokkenheid en besluitvorming. Dit is een positieve ontwikkeling die het potentieel heeft om de kloof tussen burgers en beleidsmakers te overbruggen, waardoor de gemeenschap directer betrokken wordt bij de planning en uitvoering van lokale projecten.

Naast de financiële besprekingen werkte de bijeenkomst en passant ook als een platform voor bredere discussies over de nieuwe coalitiesamenstelling en portefeuilleverdeling, die van cruciaal belang zijn voor de operationele efficiëntie en politieke harmonie binnen de raad. Binnenkort wordt hierover meer duidelijkheid gegeven. De uiteindelijke en unanieme goedkeuring van de kadernota zonder wijzigingen benadrukt een algemeen vertrouwen in de huidige koers en maakt duidelijk dat er een gezamenlijke inspanning wordt gedaan om de levenskwaliteit in Hollands Kroon te handhaven en te verbeteren.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wellicht ook interessant

Back to top button