Den HelderMaritiem

Extra raad zonder verrassingen; onderzoek naar Port of Den Helder

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder kwam woensdagavond terug van het reces voor een extra raadsvergadering over de Port of Den Helder. Omdat vooraf al duidelijk was waar het op uit zou draaien, kwam het inderdaad niet tot verrassingen. De raad stemde voor een onderzoek naar het havenbedrijf, ook al liet de Raad van Commissarissen van de Port eerder weten daar geen noodzaak toe te zien. Het college “heeft geen enkele moeite met het door de raad voorgestelde onderzoek en zal haar volledige medewerking verlenen”, aldus havenwethouder Kees Visser.

De extra raad was aangevraagd door de fracties van Beter voor Den Helder, CDA, PVV, D66, Stadspartij, ChristenUnie, PvdA, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, GemeenteBelangen en Senioren Actief. Eind mei werd door de raad al om een onderzoek gevraagd, maar toen onlangs leek dat dit er niet zou komen, besloten de fracties de raad terug te roepen van vakantie. Woensdagavond werd besloten dat de raad zelf opdracht tot het onderzoek geeft (in plaats van het college in opdracht van de raad) en daarbij moet worden gekeken naar visie, structuur, personeel, financiële prognose en marketingstrategie van de Port of Den Helder N.V. Voor 1 november moeten de uitkomsten bekend zijn, zodat de raad bij de begrotingsvergadering goed geïnformeerd kan besluiten over wel of geen extra geld naar het havenbedrijf.

Pieter Blank (PvdA) opende namens de aanvragers van de extra raad de discussie over het onderzoek. Hij stelde dat het van belang was niet af te wachten tot na het reces. “Als raad bereiden we ons voor op een ingrijpende periode in en rond de haven. Hoe sneller duidelijkheid, des te sneller en beter kunnen we beslissingen nemen. Daarom hebben we besloten een eigen onderzoek in te stellen naar Port of Den Helder. We gaan ervan uit dat college en Port of DH volledige medewerking verlenen en pas na het onderzoek volgt verdere besluitvorming over extra financiering Port of Den Helder.”

Wat levert het op?
“Vele miljoenen stromen vanuit de gemeente naar de Port, maar wat levert het ons op?”, vroeg Marije Boessenkool van GroenLinks zich af. “Steeds maar weer vragen om nieuwe, financiële injecties. Met de verzelfstandiging werd beoogd een sterk commercieel havenbedrijf te realiseren dat haar eigen investeringen kon dragen. Een havenbedrijf dat een wezenlijke en betekenisvolle bijdrage kon leveren aan de economie en werkgelegenheid van Den Helder. Dat is niet gelukt.” D66 meende bij monde van Henk Mosk dat het zo niet langer door kan gaan en diende mede namens GroenLinks en Senioren Actief een motie in die ook opriep het verzoek van de Port voor extra geld niet eens in behandeling te nemen en bovendien het havenbedrijf op te dragen voor eind oktober functies te schrappen. Die motie haalde geen meerderheid in de raad.

Bij de stemming over de motie ingediend door de aanvragers van de extra raad stemden alleen Mosk (D66) en Marinus Vermooten (Senioren Actief) tegen, al waren ook zeven van de 31 raadsleden afwezig. Op woensdag 28 juli volgt nu wederom een extra online raadsvergadering, omdat de raad het gewenste onderzoek nu ook zelf moet ‘ontwerpen’. Het is overigens een zeldzaamheid dat de raad zelf een onderzoek instelt. Dat gebeurde voor het laatst in 2013, naar de exploitatie van Willemsoord.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button