Den HelderPolitiek

Coalitieakkoord Den Helder: ‘Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen’

Den Helder – De acht onderhandelende partijen – Beter voor Den Helder, VVD, CDA, GroenLinks, D66, Stadspartij, PvdA en Seniorenpartij – hebben een definitief coalitieakkoord gesloten voor de nieuwe raadsperiode in Den Helder. Ook hebben ze overeenstemming bereikt over de kandidaat-wethouders en de portefeuilleverdeling. Het akkoord draagt de naam ‘Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen’.

De formateurs Kees Boelema Robertus en Hans Huibers zijn verheugd dat het formatieproces goed is afgerond: ‘Er ligt een solide coalitieakkoord waar de acht partijen mee van start gaan. En met de kandidaat-wethouders hebben we een mooie mix aan ervaring en vernieuwing. We hebben er alle vertrouwen in dat zij de uitdagingen die er liggen voortvarend oppakken.’

Vier nieuwe gezichten
In het akkoord staan zeven wethoudersportefeuilles, die zullen worden ingevuld door acht personen: Petra Bais (VVD), Fotigui Camara (CDA), Tessa Augustijn (GroenLinks), Chris de Koning (D66), Peter de Vrij (PvdA), Pieter Kos (Stadspartij), Michiel Wouters (Beter voor den Helder) en Remco Duijnker (Seniorenpartij). Laatsgenoemde zal Michiel Wouters na twee jaar aflossen. De kandidaten Bais, Camara, Augustijn en de Koning zullen nieuwe gezichten in het college zijn. Wouters, Kos, de Vrij en Duijnker hopen hun huidige wethoudersperiode – Duijnker met een kleine tussenpauze – voort te kunnen zetten. De beoogde wethouders van Beter voor Den Helder/Seniorenpartij, VVD en CDA gaan fulltime aan de slag, de overige voor 0,8 fte.

Tijdens een openbare bijeenkomst op 29 augustus presenteren de coalitiepartijen het akkoord. In een aansluitende (extra) raadsvergadering is het akkoord uiteraard onderwerp van gesprek, naast de benoeming van de wethouders door de gemeenteraad.

Toon meer

Klaas Omta

Klaas Omta is, in het kader van een landelijk samenwerkingsproject tussen lokale en regionale omroepen en de NOS, namens de NOS werkzaam bij Regio Noordkop als algemeen verslaggever. Hij is bereikbaar via klaas@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

6 reacties

  1. Waarom begrijpen deze partijen niet dat samenwerken met GL en D66 een rampzalige weg is. Om van de VVD maar niet te spreken ? En dan ook nog 7 wethouders voor de uitvoering van slechts een kl er in deel van de taakstellende begroting die wordt gedomineerd door opdrachten van het rijk en van de provincie. Waarom begrijpen deze partijen niet dat, in het belang van ons allen, stevig afscheid moet worden genomen van alles dat heult of meewerkt met de Rutte overheid ? Waarom begrijpen deze partijen niet dat zij niet vertrouwd kunnen worden ? Net vertrouwd omdat ze meewerken aan de onbeschrijfelijke onbetrouwbaarheid en leugenachtigheid van Lands – en provincie overheden ?

  2. Die farizeeër van een Wouters ook weer. Vreselijk dat dit weer gebeurt.

  3. Wie durft nog te beweren dat het voor sommige bestuurders niet om de centen gaat? Neem Remco Duijnker. Hij heeft recht op drie jaar en twee maanden wachtgeld als afzwaaiend wethouder. Eerste jaar tachtig procent van het laatstverdiende loon, daarna zeventig procent.

    De eerste twee jaar van deze raadsperiode neemt hij plaats in de wachtkamer en strijkt keurig een aanzienlijk (met recht) wachtgeld op. Daarna twee jaar een wethouderssalaris en vervolgens (als het hem tegenzit en ons meezit) weer drie jaar en twee maanden wachtgeld. Zijn kostje is gekocht, dat moge duidelijk zijn. Tot aan zijn pensioen zit hij gebijteld. En dat lijkt ook meteen de bedoeling van deze gekunstelde constructie om twee wethouders gezamenlijk aan te stellen. Feitelijk is het een grote schande dat dit mogelijk is en dat de nieuwe coalitie hieraan meewerkt…!

  4. Samenwerken aan vertrouwen…. nou dat gaat een hele kluif worden die nagenoeg onmogelijk is, het vertrouwen in het bestuur hier is totaal weg namelijk en zakt met dit soort vriendjespolitiek nog verder weg ipv dat het weer zou steigen….

  5. Den Helder is de eerste stad in Nederland waar een stadhuis illegaal wordt gebouwd: er is geen Raadsbesluit dat toestemming geeft. Acht partijen met de D in hun statuten tekenden bij het kruisje. Over de inhoud van het akkoord niets: behalve bouwen in vertrouwen.

  6. Een aanvulling: Omdat er over de inhoud van het akkoord geen enkele informatie wordt geboden tot 29 augustus, gaan wij er vanuit dat het stadhuis onwettig wordt afgebouwd door deze coalitie, ook door D66 en GroenLinks. Daarom gaan we ons al wenden (ook de Belangenvereniging Visbuurt) tot de Tweede Kamer, die de rechtspraak controleert. Met name ook tot de Haagse partijen die deze fraude plegen. De Raad van State heeft helemaal geen Raadsbesluit aangetoond. Doet de Tweede Kamer niks, dan wenden we ons tot de Europese Commissie. Zodat het Palermo van het Noorden weer een democratie wordt.

Back to top button
%d bloggers liken dit: