Den HelderPolitiek

B&W bereid tot gesprek na ernstige overlast stadshart

Advertentie:

Den Helder – Gemeentebelangen Den Helder heeft bij monde van fractievoorzitter Nancy List bij het college van B&W geïnformeerd of zij bekend is met de ernstige geluids- en drugsoverlast in het centrum van Den Helder, de Spoorstraat en de Spuistraat. B&W meldt dat meerdere overlastsituaties bekend zijn in dit gebied, maar mogelijk niet alle. “Er zijn verschillende meldingen in behandeling en er is controle en handhaving op kamerverhuur, hennep en brandveiligheid”, zo laat het college weten en geeft tevens aan bereid te zijn om in gesprek te gaan met de bewoners.

Met een mogelijk herhuisvesten van de bewoners bemoeit het college zich niet. “De gemeente doet niet actief aan her)huisvesting van bewoners”, aldus het college, dat wel bereid is om de eigenaar/verhuurder van het pand aan te spreken. “In eerst instantie praten wij altijd met de overlastgevers, maar mochten die niet benaderbaar zijn, dan gaan wij daarna in gesprek met de eigenaar en verhuurder van pand.”

‘Appartementen mankeren van alles’
Gemeentebelangen is van mening dat ‘er van alles mankeert aan de appartementen waaronder niet geïsoleerde vloeren’ en vraagt de gemeente waarom voor deze locatie een woonvergunning is afgegeven. Het college geeft te kennen dat de gemeente Den Helder geen woonvergunning kent, maar wel een vergunningensysteem met betrekking tot kamerverhuur.

“De regels voor huisvesting van arbeidsmigranten zijn neergelegd in de nota Beleid huisvesting tijdelijke werknemers Den Helder 2019 die de gemeenteraad in november 2019 heeft vastgesteld. Deze regels worden momenteel verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan omtrent kamerverhuur dat op dit moment in voorbereiding is. Het college kan een omgevingsvergunning afgeven voor kamerverhuur, in afwijking van het bestemmingsplan. De aanvragen en legalisaties worden op dit moment echter aangehouden op basis van het door de gemeenteraad op 2 juni jl. genomen voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan Woongebruik ex artikel 3.7 Wro. Het aanhouden van de aanvragen zorgt er voor dat er in de toekomst geen tegenstrijdige situaties ontstaan”, zo besluit het college.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button