Hollands KroonPolitiek

Fractieoverleggen D66, VVD en Onafhankelijk Hollands Kroon

Anna Paulowna – D66 Hollands Kroon houdt woensdag 26 augustus een openbaar fractieoverleg. Deze bijeenkomst vindt plaats in Cultuurschuur Het Stekkie in Wieringerwerf en begint om 20.00 uur.

Voor de fractieleden van D66 is dit weer het eerste openbare fractieoverleg sinds februari, na de uitbraak van de Coronacrisis. “Wij bespreken de onderwerpen die op de agenda staan voor de raad van 3 september. Ook oriënteren we ons op de openbare bijeenkomst voor de vier gemeenteraden in de Noordkop over de Regionale Energie Transitie. Het moment dat we in onze gemeente een eerste stap in de plannen voor uitvoering van de overgang naar andere energiebronnen gaan zetten, komt steeds dichterbij”, zo laat fractievoorzitter Liesbeth Vlietstra weten.

De fractie nodigt inwoners uit om over deze onderwerpen mee te praten dan wel een eigen onderwerp in te brengen. Het verzoek is wel om de komst vooraf te melden via een mail naar liesbethvlietstra@hollandskroon.nl of telefonisch, 06 51 54 47 36.

VVD
Ook de fractie van de VVD Hollands Kroon komt na het zomerreces weer bij elkaar en wel op woensdag 26 augustus in Leven van de Wind aan de Oosterterpweg 12 in Wieringerwerf (aanvang 20.00 uur). Wie vragen heeft aan de raadsleden van de VVD of de fractievergadering wilt bijwonen, kan zich melden bij mevrouw Borst-Koorn, petraborst@hollandskroon.nl.

OHK
De fractie van het Onafhankelijk Hollands Kroon komt op maandag 31 augustus voor het eerst sinds maart weer fysiek bijeen. Dit gebeurt uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. De fractie vergadert vanaf 19.30 uur in de Cultuurschuur in Wieringerwerf.

Tijdens de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 3 september besproken. Op de agenda staan de volgende punten: Bestemmingsplan Leijerdijk 5 Nieuwe Niedorp, Bestemmingsplan Mientweg 46 Lutjewinkel, koersbepaling recycleplan, gebiedsagenda Wadden en de tweede bestuursrapportage.

Wie bij de fractievergadering aanwezig wil zijn wordt verzocht dit tijdig te melden via alexanderbugel@hollandskroon.nl of 06-20791744. In verband met de coronamaatregelen is het aantal bezoekers namelijk beperkt. Wie over andere zaken dan de eerder genoemde agendapunten met de fractie van gedachten wil wisselen is natuurlijk ook van harte welkom.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button