Hollands KroonPolitiek

Raadsvergadering Hollands Kroon in september ‘gewoon’ digitaal

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon vergadert na het zomerreces ‘gewoon’ weer digitaal. De eerste vergadering vindt plaats op donderdag 3 september en is ook voor publiek te volgen via de website van de gemeente. Tijdens het presidium van de fractievoorzitters is hiertoe besloten. Wel wordt verder gekeken of een volgende raadsvergadering toch op een veilige manier fysiek kan worden gehouden. Een besluit hierover valt in het volgend presidium op 16 september. Alle overige vergaderingen blijven sowieso digitaal.

Meerdere partijen, waaronder Senioren Hollands Kroon, VVD en CDA, spraken hun voorkeur uit om fysiek te vergaderen. De gemeente heeft tijdens het zomerreces diverse voorstellen en tekeningen gemaakt om volgens de richtlijnen van het RIVM de huidige vergaderzaal van de gemeente in te richten. “Dat had wat voeten in aarde. De raadszaal moest leeg en ingericht worden in een eindexamenopstelling met een toneel voor het college. De anderhalve meter eis moet gegarandeerd worden en ook moet rekening gehouden worden met looproutes. In de zaal zijn twee vaste microfoonopstellingen voor de raadsleden”, aldus Jan Klopstra, griffier van Hollands Kroon.

De kosten voor het omzetten van de huidige opstelling naar de examenopstelling en de huur van het tijdelijke meubilair kwam per half jaar uit op € 35.000,-. De verwachting is dat na dit half jaar opnieuw verlengd dient te worden, waardoor de kosten verdubbelen. Uitwijken naar een andere locatie was voor geen van de fractievoorzitters een serieuze optie gezien de kosten, circa € 15.000,- per vergadering.

Unanimiteit
De fractievoorzitters van GroenLinks, D66 en Anders! geven de voorkeur aan voortzetting van digitaal vergaderen. “Het is te vroeg. Gezien de ontwikkeling van de pandemie is het niet verstandig om nu fysiek te vergaderen. Iedereen is van goede wil, maar mensen vergeten de anderhalve meter afstand ook heel makkelijk. Te makkelijk. De meeste zekerheid die je kunt krijgen is met een test en de raadsleden elke maand voor de vergadering te testen. In de raad zijn aardig wat mensen die in een risicogroep zitten. Wij vinden dat belangrijk. Belangrijker dan een half uur langer digitaal vergaderen. Plus de kosten voor de omzetting van de vergaderruimte die wij te hoog vinden”, aldus fractievoorzitter Lilian Peters van GroenLinks.

Fractievoorzitter Vriend van het CDA meldde vervolgens zoveel mogelijk unanimiteit over dit besluit te wensen. Burgemeester Rian van Dam vatte vervolgens samen dat de gemeente verder gaat met het uitwerken van mogelijkheden om toch fysiek te vergaderen, maar dat de raadsvergadering van 3 september digitaal is. De fracties ontvangen een memo met uitleg over de kosten en voorstellen hoe een fysieke vergadering veilig georganiseerd moet worden. “We moeten het de tijd geven om een goede afweging te maken. Ons aller gezondheid is daar belangrijk genoeg voor”, aldus Van Dam.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button