Den HelderHollands KroonPolitiek

Tussen bollen en defensie begint de inrichting van Kooyhaven

Wat is convenant met bewoners nog waard?

Anna Paulowna / Den Helder – Tijdens de bewonersavond over de inrichting van Kooyhaven is duidelijk geworden dat afspraken uit het eerder gesloten convenant met omwonenden mogelijk herroepen worden. De openingstijden van het havengebied van 7.00 tot 23.00 uur zullen verruimd moeten worden om het voor bedrijven aantrekkelijk te maken zich op Kooyhaven te vestigen.

Daarnaast willen Port of Den Helder en de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder opnieuw kijken naar het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), wat concreet inhoudt het toestaan van gevaarlijke stoffen op Kooyhaven. Tot slot meldde Jacoba Bolderheij, directeur van Port of Den Helder, dat het Rijk € 1,4 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor de pilot waterstof opgewekt uit duurzame energie (zon en wind), een samenwerkingsverband van Port of Den Helder, Engie Energie, Total en Damen.

Bolderheij en de wethouders Theo Meskers (Hollands Kroon) en Kees Visser (Den Helder) waren de sprekers op deze informatieavond voor circa 60 omwonenden. De directeur van PoDH sprak over het tot economisch ontwikkeling brengen van Kooyhaven en het verkennen van opties wat wel of niet mogelijk is bij de omwonenden. Eerder gemaakte afspraken vastgelegd in het convenant leveren vijf jaar later beperkingen op voor de bedrijven Avia Marees en Fender Innovations die interesse hebben zich op Kooyhaven te vestigen.

“We willen eerst kijken waar de onrust bij bewoners zit. In een later stadium volgt een discussie en wordt een Plan van Aanpak gemaakt. Het uitgangspunt is dat alle opmerkingen van omwonenden relevant zijn”, aldus Bolderheij, die voor dit traject rekening houdt met maximaal een half jaar. “Zodat de bedrijven niet ergens anders heen gaan.” De insteek van Port of Den Helder is een haven met een aanbod van zoveel mogelijk brandstoffen.

Bewegingsruimte
Wethouder Meskers van Hollands Kroon sprak over de kansen die de ruimte biedt, maar vroeg ook waar de grens voor omwonenden ligt wat acceptabel is. “Het convenant is van 2015 maar nu is er een andere economie en moeten we kijken naar bewegingsruimte. Eerst moeten we elkaar vinden. Tussen nu en een jaar moeten we meer weten maar belangrijk is dat er draagvlak bij omwonenden is. Anders is het geen goede start”, aldus Meskers.

Wethouder Visser van Den Helder sprak ook over kansen die gegrepen moesten worden om de brede welvaart in de regio in stand te houden, waarbij hij onder andere het theater, de bibliotheek en de zorg benoemde. De verduurzaming van energie en het binden van jongeren aan deze regio zijn belangrijk voor de Noordkop om op in te zetten, nu en in de toekomst. Dat kan volgens de Helderse wethouder onder andere met een economisch goedlopende Kooyhaven of zoals Visser zelf zegt ‘de pitstophaven in het achterland’.

Achter sluis en bruggen
De bewonerscommissie van destijds is na het tekenen van het convenant opgeheven, maar tijdens de informatieavond gingen geluiden op om deze in ere te herstellen. Transparantie en duidelijkheid over de plannen van Port of Den Helder en de twee gemeenten staan voorop bij de aanwezigen op de informatieavond. Bij één van de omwonende van het eerste uur overheerst vooralsnog ongeloof over interesse bij bedrijven voor het vestigen op Kooyhaven.

“Ik zie het nut er niet van in. Toen, 15 jaar geleden, vroeg ik me al af welk bedrijf daar gebruik van gaat maken. Eerst dachten we nog dat bedrijven vanuit Den Helder overgeplaatst zouden worden. Maar het is niet interessant voor bedrijven. Het is te klein. Welke kadegebonden bedrijven bedoelen ze? Bedrijven willen niet achter een sluis en bruggen zitten. Maar ik snap het wel, er moet iets gebeuren”, aldus Bart Jippes, 42 jaar en woonachtig op de Schorweg in Breezand.

Andere omwonenden melden weinig wijzer geworden te zijn. Dus wordt er gespeculeerd, onder meer over de milieu-gradaties die in het convenant benoemd staan en de vraag of dat zo blijft in de toekomst. “Maximaal tot en met milieu-categorie 3”, zo weet één van de omwonenden. Wethouder Meskers vatte het op een voor iedereen zeer begrijpelijke toon samen: “Geen vuil, geen vis en geen stof. Dat blijft zo. Maar waterstof gaat er komen.”

Kooyhaven ligt binnen de gemeentegrenzen van Hollands Kroon. Donderdag 27 augustus is een beeldvormende vergadering voor de gemeenteraad van Hollands Kroon. Port of Den Helder heeft omwonenden toegezegd een verslag van de avond toe te mailen, open te staan voor input vanuit de omwonenden en binnen een half jaar te komen met een Plan van Aanpak.

Toon meer

Yvonne de Groot

Mijn naam is Yvonne de Groot, geboren en getogen in Den Helder. Ik ben werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button