Noord-Holland

GGD Hollands Noorden ontvangt certificaat ‘Dementievriendelijke organisatie’

Advertentie:

Noord-Holland – GGD Hollands Noorden ontving op Wereld Alzheimer Dag, maandag 21 september, het certificaat Dementievriendelijke Organisatie. Dit certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die zich zichtbaar inzetten voor mensen met dementie en hun naasten.

In 2015 woonden in Noord-Holland Noord 9.500 mensen met dementie. In 2040 zullen dat er 23.000 zijn. Van deze mensen woont 70% thuis en neemt deel aan het maatschappelijk leven. Het is een maatschappelijke opgave waar iedereen mee te maken krijgt. Daarmee is het ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

“Wij zetten ons als GGD in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord. Ook de mensen met dementie. We vinden het heel belangrijk dat ook mensen met dementie aan de samenleving kunnen blijven deelnemen. Daarom dragen wij graag bij aan een omgeving die mensen met dementie erkent en aanvaardt”, aldus GGD Hollands Noorden.

Activiteiten
Gezien de intensieve samenwerking met gemeenten en ketenpartners in de regio heeft de GGD de nadruk gelegd op het uitvoeren van haar ambassadeursrol door dementie verder bespreekbaar te maken en onder de aandacht te brengen bij gemeenten en ketenpartners. Daarnaast heeft de organisatie zich ook ingezet op het creëren van bewustwording onder haar werknemers over de toename van dementie en kennis over het omgaan met mensen met dementie, niet alleen in hun werk, maar ook privé.

Dit heeft er toe geleid dat GGD-directeur Edward John Paulina het certificaat ‘Dementievriendelijke organisatie’ mocht ontvangen uit handen van Jeannette Streefland du Mee van Alzheimer Nederland en onder toeziend oog van Anneke Wienema van het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord. “Dit is een mooie blijk van waardering voor onze inspanningen. Uiteraard blijft de GGD ook in de toekomst, samen met onze partners, werken aan een veilige en gezonde omgeving voor mensen met dementie”, vertelt Edward John Paulina.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button