Den HelderPolitiek

PVV dient amendement in voor haalbaarheidsonderzoek kernenergie

Den Helder – De PVV heeft voor de behandeling van het agendapunt over de Regionale Energie Strategie (RES) tijdens de komende raadsvergadering een amendement ingediend voor een haalbaarheidsonderzoek naar een kerncentrale in deze regio. Daarnaast wil de PVV-fractie Den Helder dat het aardgasnetwerk in Den Helder zoveel mogelijk intact blijft.

De raadsvergadering vindt maandag 28 september plaats in het stadhuis aan de Kerkgracht, maar is niet toegankelijk voor publiek. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de website van de gemeente, dan wel via het tv-kanaal van de LOS.

Fractievoorzitter Vincent van den Born geeft namens de PVV Den Helder aan dat ‘een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek moet worden gehouden inzake een scenario voor de deelregio Kop van Noord-Holland waarin zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van energie uit hernieuwbare bronnen, warmtebronnen en waterstof, dat het aardgasnetwerk zoveel mogelijk intact blijft en ingezet wordt op kernenergie, waarbij onder andere wordt gekeken naar SMR’s (kleine kerncentrales, red.) en gestandaardiseerde kerncentrales’. Verder wil de PVV dat vanuit de gemeenteraad Den Helder wordt aangegeven dat er interesse is voor de realisatie van een kerncentrale in de deelregio Kop van Noord-Holland. Het Rijk heeft een onderzoek aangekondigd welke regio’s belangstelling hebben voor de realisatie van een kerncentrale.

Kernenergie uitgesloten tot 2030
De Tweede Kamer heeft donderdag 17 september tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie van de VVD, CDA, PVV en SGP aangenomen waarin de regering wordt verzocht een marktconsultatie te houden onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland, te onderzoeken welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is en te verkennen in welke regio’s er belangstelling is voor de realisering van een kerncentrale. Het Rijk sluit kernenergie voor de lange termijn niet uit, maar ziet tot 2030 geen rol voor deze opwekking van energie.

Bij het indienen van de motie geeft de PVV als overwegingen mee dat de doelstellingen inzake CO2-reductie en het kunnen voldoen aan de energievraag onuitvoerbaar zijn door uitsluitend hernieuwbare energie. “Doorgaan op de ingeslagen weg van hernieuwbare energie is niet alleen zinloos, maar kan ook op den duur onze samenleving sociaal-economisch ontwrichten en heeft negatieve effecten op het milieu met alle gevolgen van dien. De ontwikkeling van waterstof en geothermie kent allerlei risico’s en onzekerheden. Kernenergie heeft de enorme nadelen van energie uit hernieuwbare energiebronnen niet. Het kan snel worden gerealiseerd en het politieke draagvlak stijgt zichtbaar.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button