Hollands KroonPolitiek

College werkt toch mee aan huisvesting arbeidsmigranten Schelphorst in Wieringerwerf

Wieringerwerf – Het college van de gemeente Hollands Kroon gaat toch medewerking verlenen aan de huisvesting van arbeidsmigranten in een pension aan de Schelphorst 63 in Wieringerwerf. In 2016 werd de vergunning hier al voor verleend, maar na verschillende juridische procedures door zowel de omliggende bedrijven als de initiatiefnemer heeft de realisatie nooit plaatsgevonden.

Nadat de gemeente in 2016 groen licht gaf voor de vestiging van de arbeidsmigranten dienden de omliggende bedrijven bezwaar in. De Raad van State gaf ze in 2020 uiteindelijk gelijk. Echter, toen de gemeente daarop de verleende vergunning introk, ging de initiatiefnemer in hoger beroep. Ook zij kreeg gelijk van de Raad van State: De gemeente had onvoldoende gemotiveerd dat de plannen niet binnen de beleidsregels passen. De Raad van State oordeelde dat de gemeente de aanvraag opnieuw moest bekijken.

Nu heeft de initiatiefnemer volgens het college voldoende gemotiveerd dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Eerder waren er enkele bezwaren, zoals dat er drie bewoners op een kamer moesten slapen en het feit dat de omliggende bedrijven een hoge milieucategorie hebben. Over dit laatste bracht de initiatiefnemer succesvol in dat er in de omgeving al bedrijfswoningen gesitueerd zijn. De nieuwe omgevingsvergunning wordt verleend met als voorwaarde dat slechts twee mensen op een kamer mogen slapen.

Past niet binnen het beleid
Het plan, dat gaat over ongeveer veertig slaapplekken, past niet binnen de huidige beleidskaders van de gemeente Hollands Kroon. Zo gaat de aanvraag om een permanente vergunning. Daar gaat de gemeente niet in mee: De vergunning wordt verleend voor twintig jaar. Het plan blijft strijdig met de beleidsregels omdat alleen grootschalige logiesaccommodaties, voor minimaal tachtig personen, op bedrijventerreinen mogen staan. Vanwege de rechtszekerheid en de gewekte verwachtingen wil het college van dit beleid afwijken. Het college is bevoegd om zonder inbreng van de raad de omgevingsvergunning te verlenen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button