Den Helder

Onderwijsinstellingen uit Den Helder slaan handen ineen voor armoedebestrijding op school

Adverentie

Den Helder – Twaalf onderwijsinstellingen uit Den Helder hebben donderdag de intentieverklaring ‘Samen tegen armoede’ ondertekend. Deze overeenkomst tussen onderwijsinstellingen en kinderopvangcentra heeft als doel armoede op scholen te voorkomen en bestrijden.

Bestuurders van Floriant, De Pijler, Scholen aan Zee, Kappio, Vonk, Sarkon, De kleine reiziger, SKDH, Meerwerf, Kopwerk, Haven 48 en De Lichtlijn kwamen donderdag in Studio 62 op Willemsoord bij elkaar voor het tekenmoment. Deze onderwijsinstellingen willen in samenwerking met initiatiefnemer Financieel Fit de negatieve impact van armoede op het leerproces en de ontwikkeling van kinderen verminderen.

Naast de bestuurders was ook wethouder Peter de Vrij van gemeente Den Helder aanwezig. Hij sprak zijn blijk van waardering uit: “Ik ben enorm trots en blij dat jullie elkaar hierin gevonden hebben”, begon hij zijn woordje. “Den Helder is de stad met één van de hoogste scheidingspercentages van het land. Dat zijn niet allemaal huwelijken die vriendelijk uit elkaar gaan, soms zelfs vechtscheidingen.” Zulke situaties brengen veel leed en armoede met zich mee, noemde hij als voorbeeld. “Ik ben blij dat we gaan kijken hoe we elkaar kunnen versterken, maar vooral hoe we kinderen kunnen helpen om zo goed mogelijk mee te kunnen draaien in de maatschappij. Het is heel belangrijk dat ze school afmaken en kwalificaties halen.”

Hans van Beekum tekent de intentieverklaring namens Scholen aan Zee.

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen
In de intentieverklaring staan een aantal focuspunten opgesteld. Zo hebben de ondertekende partijen als doel om met elkaar de kansenongelijkheid aan te pakken in bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis en ervaringen. Ook gaan de partijen initiatieven ontwikkelen om bewustzijn te vergroten en de stigmatisering van armoede tegen te gaan met bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes, gastcolleges en themaweken. Verder heeft de intentieverklaring als doel om ondersteuning te bieden aan kinderen die het financieel wat minder hebben. Dit kan zijn in de vorm van maaltijdvoorzieningen, studiebegeleiding en het bieden van toegang tot professionele zorg.

Daniëlla Konopasek van Financieel Fit Den Helder gaat verder in op de inhoud van de intentieverklaring: “De onderwijsinstellingen gaan op verschillende gebieden met elkaar samenwerken, zoals in preventie. Met financiële educatieprogramma’s leren jongeren bijvoorbeeld omgaan met geld.” De samenwerking houdt voor nu in dat de verschillende scholen armoede samen gaan aanpakken. De komende tijd wordt het idee verder uitgewerkt. “De kracht zit hem in het bij elkaar komen en het delen van ervaringen, zoals bepaalde oplossingen. Zo hoeven de scholen niet opnieuw het wiel uit te vinden. We vinden het belangrijk dat het onderwijs hierin nu hier onze partner in is, omdat zij armoede echt zien. Als een kind al lang in dezelfde kleding loopt of geen eten mee heeft, valt dat op. Scholen zijn een belangrijke signaalpartner.”

Toon meer

Peter Rus

Peter Rus is sinds januari 2023 werkzaam bij Regio Noordkop als journalist. Hij is bereikbaar via peter@regionoordkop.nl en via 0625487127.

Wellicht ook interessant

Back to top button