Den HelderPolitiek

Geen alternatieve route expeditieverkeer over Nieuwe Haven

Den Helder – Het college van B&W heeft naar aanleiding van een ingediende motie door de VVD in de raadsvergadering van 28 september overleg gevoerd met de Koninklijke Marine. Het gesprek handelde over de verkeersdrukte in de stad, vanwege de werkzaamheden aan de Burgemeester Visserbrug op de N250.

Het gesprek heeft voor nu weinig concreets opgeleverd. De Koninklijke Marine wil medewerking verlenen aan een alternatieve route, mits dit in te passen is in de bedrijfsvoering, maar stelt dat de mogelijkheden in de huidige situatie beperkt zijn.

Toekomstige omleidingen
De Koninklijke Marine heeft wel aangegeven in toekomstige situaties mee te willen denken over de mogelijkheden. “De verwachting is dat te zijner tijd een aantal van de voornoemde aspecten niet meer meespelen, zoals het op orde zijn van de entrees tot de Nieuwe Haven en de Corona-beperkende maatregelen verleden tijd zijn. Het noodzakelijke beveiligingsniveau, de veiligheid- en milieuaspecten, die heden ten dage moeten worden gehandhaafd, zullen altijd bepalend zijn voor de medewerking die kan worden verleend”, aldus het college van B&W over het gesprek met de Koninklijke Marine.

De VVD droeg met haar motie het college op om in overleg te treden met de Koninklijke Marine over de mogelijkheid om expeditie-verkeer van en naar de havenbedrijven een alternatieve route te bieden via de Moormanbrug, over de Nieuwe Haven en de Oostoeverweg. Het doel van de VVD was om te voorkomen dat dit expeditie-verkeer vertraging oploopt door de incidenteel optredende congestie op de omleidingsroute. Tevens zou bekeken kunnen worden of de voorgestelde alternatieve route ook voor toekomstige situaties een oplossing kan bieden.

Toon meer

Yvonne de Groot

Mijn naam is Yvonne de Groot, geboren en getogen in Den Helder. Ik ben werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button