Den HelderPolitiek

Subsidies voor verduurzamen particulier woningbezit ook in 2021

Advertentie:

Den Helder – Den Helder wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat is tien jaar eerder dan in het internationaal klimaatakkoord is bepaald. Op 17 december wordt de gemeenteraad door het college bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Daarnaast is de jaarlijkse bijdrage van € 400.000,- verdeeld, waarbij de post subsidies voor verduurzaming van particulier woningbezit met € 138.000,- de grootste kostenpost bedraagt.

Het actieplan “Energieneutraal 2021” is gericht op verduurzaming van de gebouwde omgeving (groene leges) en het stimuleren van en verstrekken van subsidies aan particuliere woningeigenaren om de eigen woning te verduurzamen. Verder wordt door de gemeente gewerkt aan de inzet van energiecoaches, die de lagere inkomensgroepen in de gemeente ondersteunen bij de energietransitie.

Met de Regionale Energie Strategie zijn gemeenten, waterschap, provincie, energiecoöperaties, netwerkbeheerders, (energie)bedrijven en kennispartijen begonnen met het ontwikkelen van energieopwekscenario’s per deelregio. In Den Helder wordt deze strategie in 2021 lokaal uitgewerkt. Overigens net als de Transitievisie Warmte, die elke gemeente voor het einde van 2021 dient te hebben opgesteld en waaruit blijkt hoe per wijk de doelstelling ‘aardgasloos’ wordt bereikt.

Structurele middelen
Ook de eigen gemeentelijke organisatie wordt aangepakt richting energieneutraal. In 2021 worden maatregelen opgepakt gericht op het gemeentelijk vastgoed, het wagenpark en de openbare verlichting waarmee wordt voldaan aan een eerdere motie van de raad om 5% energie te besparen. De communicatie naar bewoners levert in 2021 op dat inloopmomenten en inwonersavonden op de planning staan.

De gemeenteraad heeft in 2017 bepaald dat jaarlijks € 400.000,- aan structurele middelen beschikbaar wordt gesteld. Zoals gemeld gaat het grootste deel van deze uitgaven naar de subsidies voor particulier woningeigendom, gevolgd door € 100.000,- voor groene leges. Verder zijn voor 2021 de volgende uitgaven beraamd: inhuur expertise en ondersteuning (waaronder communicatie) € 60.000,-; maatregelen binnen de gemeentelijke organisatie € 40.000,-; de verduurzaming van sportverenigingen € 30.000,-; het Regionaal Energiebesparingsprogramma € 22.000,- en tot slot € 10.000,- voor het uitwerken van de zoekgebieden voor de Regionale Energie Strategie.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button