Den HelderMaritiemPolitiek

Niet 15, maar 32 miljoen voor Port of Den Helder

Den Helder – Het college van de gemeente Den Helder wil 32 miljoen euro aan Port of Den Helder geven zodat het havenbedrijf kan investeren in de infrastructuur en verduurzaming. Dat is 17 miljoen euro meer dan het bedrag van 15 miljoen dat kort geleden in de begrotingswijziging werd aangekondigd. De investeringen zijn een reactie op de bevindingen uit het door de raad geïnitieerde onderzoeksrapport naar het havenbedrijf. De aanleiding voor dat onderzoek was echter de steeds maar terugkerende geldvraag door Port of Den Helder.

Het bedrag is volgens het college hoger omdat er bij de begrotingswijziging nog geen rekening was gehouden met investeringen op het gebied van duurzaamheid. Ook is er nu gekeken naar de hoge inflatie. Met de 32 miljoen euro kan het havenbedrijf zwarte cijfers gaan schrijven, denkt wethouder Chris de Koning. Daarbij is het wel noodzakelijk dat de gronden bij Kooypunt verkocht en verhuurd worden en dat de markt voor windenergie op zee in Den Helder gaat groeien. De stijgende bouwkosten maken het onzeker of de investeringen met de genoemde bedragen helemaal gedaan kunnen worden.

Het civiele gedeelte van de haven is volgens het college een als economische motor van de Noordkop, omdat het direct aan ruim 2.600 mensen een baan biedt en een veelvoud daarvan aan werkgelegenheid als spin-off in de hele regio. De investeringen zijn noodzakelijk omdat alleen zo het havenbedrijf gezond kan blijven en verder kan ontwikkelen. Toch kwamen er vanuit de politiek de afgelopen raadsperiode ook vaak kritische opmerkingen over de aanhoudende geldvraag.

De gemeenteraad, die de beoogde investering van 32 miljoen uit de krant moest vernemen, stelde daarom vorig jaar een onderzoek in naar de werkzaamheden van Port of Den Helder. Onderzoeksbureau Panteia kwam met een aantal aanbevelingen, zoals het opstellen van een ‘Service Level Agreement’. Daarin staat welke taken het havenbedrijf heeft en welke middelen de gemeente hiervoor beschikbaar stelt. Dit advies besluit het college over te nemen. Over de vraag of de haveninfrastructuur weer overgedragen moet worden aan de gemeente is het college duidelijk: Dat kost teveel moeite en dient geen enkel helder doel.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

3 reacties

  1. Kan Den Helder niet verplicht onder curatele gesteld worden?

  2. Nu herinner ik mij nog iets: Regio Noordkop: 7 jul. 2022 — Den Helder – Havenbedrijf Port of Den Helder heeft vorig jaar onverwachts afgesloten met een positief resultaat van €330.000,-, … Als we nu dan 32 miljoen nodig hebben krijg ik het nare gevoel dat ik met dat bericht behoorlijk op het verkeerde been gezet ben! Kom op Kees je zit nog in de raad, leg dit eens uit waarom moest deze kop boven dat persbericht?

Back to top button
%d bloggers liken dit: