Hollands Kroon

Project dijkversterking Wieringermeerkering, Hoogheemraadschap en AIR komen langs

Adverentie

Sommige delen van de Wieringermeerkering voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Het gaat om het westelijk deel van de dijk: een deel van de dijk rondom het Amstelmeer, drie sluizen (Haukeskeersluis, Haukesschutsluis en de Ulkesluis) en 300 meter dijk langs het Waardkanaal, ter hoogte van Kolhorn. De dijk is nu veilig. Om dat in de toekomst zo te houden en te zorgen dat inwoners achter de dijk kunnen blijven wonen, werken en recreëren, werkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met inwoners en belanghebbenden aan oplossingen om de dijk en de sluizen te versterken.

Bij hevige storm en hoog water moet de dijk rond het Amstelmeer, de dijk bij Kolhorn en de drie sluizen (Haukeskeersluis, Haukesschutsluis en de Ulkesluis) het water kunnen tegenhouden. Voor nu lukt dat. Maar om te zorgen dat ook in de toekomst iedereen hier en in het achterland veilig kan wonen, werken en recreëren, bekijkt het hoogheemraadschap welke oplossingen er nodig zijn om de veiligheid te blijven borgen. Dit doen wij graag samen met bewoners, grondeigenaren, ondernemers en organisaties langs de dijk.

Projectteam komt langs
“Samen met de omgeving gaan we op zoek naar de best passende oplossingen, het zogenaamde voorkeursalternatief”, laat een woordvoerder van het HHNK weten. “Op dit moment verkennen we de situatie en bekijken we wat er precies met de dijken en sluizen aan de hand is. Medio volgend jaar willen we hiermee klaar zijn, zodat we eind 2023 kunnen starten met de uitvoering.”

Na de werkzaamheden zal het aanzicht van de dijk niet veel veranderen. Voor de drie sluizen is nu nog niet bekend wat er precies gaat veranderen. Het projectteam is op zoek naar lokale kennis. “Daarom komt u ons de komende maanden tegen in het gebied om de dijk en de sluizen verder te onderzoeken, met u in gesprek te gaan en zo te kijken naar slimme koppelingen met andere initiatieven en/of projecten. Houdt hiervoor hhnk.nl/werkindebuurt (gemeente Hollands Kroon) in de gaten en bekijk onze vlog”, aldus HHNK.

Krachten bundelen
Het hoogheemraadschap werkt behalve met de omgeving ook samen met ingenieursbureau AIR (Arcadis, IV-Infra en RPS). AIR is geen onbekende partner. Zij werken al langere tijd voor het hoogheemraadschap. Om de opgedane kennis zo optimaal mogelijk te benutten is ervoor gekozen om AIR te koppelen aan dit project. “Alle drie de partijen hebben genoeg kennis, ervaring en capaciteit in huis om de werkzaamheden met oog voor de omgeving uit te voeren. De kracht van de partijen is dat wij elkaar met onze eigen specifieke specialismen het hoogheemraadschap uitstekend aanvullen en zo een meerwaarde zijn voor het project”, aldus Marco Veendorp (woordvoerder van AIR).

Het project Wieringermeerkering valt onder het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast werkt het waterschap ook samen met provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button