Overige

Training hygiënecode voor vrijwilligers

Advertentie:

ROC Kop van Noord-Holland geeft een training HACCP. Vrijwilligers die werkzaam zijn in de gemeente Den Helder kunnen op dinsdagavond 10 december deelnemen aan deze training.

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en is risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De training is bedoeld voor vrijwilligers die in aanraking met voedsel komen zoals kookvrijwilligers en vrijwilligers in buurthuizen.

Hygiënecode
De HACCP is gebaseerd op Europese wetgeving. Deze wetgeving regelt dat alle levensmiddelenbedrijven volgens de HACCP-beginselen moeten werken. Deze HACCP-eisen zijn uitgewerkt in de hygiënecode, waar in deze training aandacht aan geschonken wordt. Het is wettelijk verplicht voor iedereen die voedsel bereidt, behandelt, verwerkt en/of verkoopt om een training te volgen op het gebied van voedselveiligheid. De hygiënecode is ook wettelijk verplicht voor vrijwilligersorganisaties waar structureel eten wordt bereid en verstrekt zoals in buurthuizen gebeurt.

Onderwerpen in de training zijn: kennismaken met HACCP en de eisen van de verplichte hygiënecode. In kaart brengen van de risico’s en het opstellen van een HACCP-plan. Toepassen van de branchegerichte hygiënecodes in het bedrijf. Na het succesvol afronden van de cursus en het examen ontvangt de deelnemer een certificaat.

De training is uitsluitend bedoeld voor vrijwilligers en zal plaatsvinden aan de Kievitstraat 31 in Den Helder op dinsdag 10 december van 19.00 uur tot 21.30 uur. De eigen bijdrage bedraagt € 7,50 per persoon. Aanmelden kan tot uiterlijk 2 december bij Linda Laagland Winder via telefoon 088 0075 200 of e-mail l.laagland@meewering.nl

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button