Hollands KroonPolitiek

LADA is voorstander van raadsprogramma

Hollands Kroon – De gestelde vragen door leden van de SHK-fractie zijn, na bemoeienis en druk vanuit het college, teruggetrokken. De fractie van LADA laat weten dat dit niet alleen een flagrante inbreuk op het duaal functioneren, maar vooral een kwalijke zaak is. Zij noemen het een poging om de raad in zijn controlerende taak te belemmeren.

De gemeenteraad kreeg met de in 2002 ingevoerde Wet dualisering gemeentebestuur kaderstellende en controlerende taken. De in de Gemeentewet opgenomen bestuursbevoegdheden werden bij het college van B&W geconcentreerd. Dit betekend dat het college uitvoert en de raad controleert.

“Wat er nu gebeurt in Hollands Kroon is een uitvloeisel van het werken met een coaltieakkoord, dat heilig is. Met een coalltieakkoord wordt een deel van de raad buitenspel gezet en kunnen leden van coalitiefracties gedwongen worden zich aan het akkoord te houden. Ook als inzichten veranderen en er maatschappelijk onrust ontstaat over voorgenomen ontwikkelingen”, aldus de fractie van LADA.

Afwijzing coalitieakkoord
LADA laat weten dat dit de reden is dat zij een coalitieakkoord afwijzen en voorstander zijn van een raadsprogramma. Daarin stelt de hele raad het beleid vast en benoemen de wethouders wie met de uitvoering daarvan belast worden. Door het wegvallen van de achterkamer van het coalitieoverleg ontstaat er een transparante besluitvorming waarbij de hele raad betrokken zal worden.

Toon meer

Cathy Niesten

Mijn naam is Cathy Niesten (20) en ik ben redacteur bij Regio Noordkop. Ik ben geboren en getogen in Den Helder en bereikbaar via cathy@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button