Den HelderPolitiek

Nog geen besluit over WMO verordening

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder heeft maandagavond geen besluit genomen over de nieuwe WMO verordening. Fractie Pastoor en Behoorlijk Bestuur kwamen met een gezamenlijk amendement om het Persoonsgebonden Budget voor huishoudelijke hulp uit het eigen netwerk te verhogen. Wethouder Peter de Vrij gaf aan nog niet te kunnen inschatten welk effect die wijziging met zich mee zou brengen. Daarop besloot een meerderheid van de raad het stuk van de agenda te halen.

Binnen de WMO stelt de gemeente geld beschikbaar voor de huishoudelijke hulp. Dat kan via zorg in natura of met een persoonsgebonden budget. Wanneer mensen een persoonsgebonden budget kiezen moeten zij de zorg vervolgens zelf inkopen. Dat kan bijvoorbeeld door iemand uit het eigen netwerk in te huren. Als dat gebeurt stelt de gemeente een bedrag van €12,94 per uur beschikbaar. Dat is een stuk lager dan wanneer zorg via een zorgorganisatie wordt ingekocht.

Volgens Fractie Pastoor en Behoorlijk Bestuur is er daarmee sprake van een ontmoedigingsbeleid. Zo’n lage vergoeding maakt dat bijna niemand hier gebruik van zal maken en dat terwijl de gemeente eigenlijk juist wil dat mensen zelf de zorg binnen hun eigen netwerk regelen: “Wij geven met deze bedragen niet het vertrouwen dat mensen dit zelf kunnen regelen en zo worden wij steeds meer afhankelijk van duurdere zorgpartners”, aldus fractievoorzitter Michel Pastoor. In het amendement stellen de partijen voor het tarief vast te stellen op €21,- per uur.

College wil eerst onderzoeken
Tijdens de raadsvergadering kwam het niet tot een inhoudelijke discussie over het amendement. In een reactie op het voorstel van Pastoor en Behoorlijk Bestuur gaf wethouder Peter de Vrij aan dat er binnen de gemeente 24 cliënten zijn die voor 152 uur per jaar gebruik maken van deze zorg. Een snelle berekening laat dan zien dat de wijziging van het tarief de gemeente jaarlijks ongeveer €30.000,- extra zou kosten. Echter, zo zei De Vrij, het is mogelijk dat de verhoging van de vergoeding een aanzuigende werking heeft op het persoonsgebonden budget. Daarom wil de wethouder eerst goed onderzoeken wat de effecten van het amendement zouden zijn.

Na een korte schorsing stelden de indieners van het amendement daarom voor om de nieuwe WMO verordening van de agenda te halen en bij de volgende vergadering te behandelen. Dan kan de wethouder een weloverwogen standpunt namens het college presenteren. Een meerderheid steunde dit, maar niet iedereen was het daarmee eens. Volgens Harmen Krul van het CDA zou een raadsvoorstel dat reeds in een commissievergadering is besproken niet zomaar weer van de agenda afgehaald moeten worden omdat het college geen antwoord kan geven op een amendement. Kees Bazen van Fractie Bazen vond het juist een goed teken dat het college bereid is mee te denken met een amendement vanuit de oppositie.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button