Hollands Kroon

Nieuwe artikelen in Apv Hollands Kroon

Sinds 2015 heeft Hollands Kroon een APV in geheel vernieuwde, verkorte stijl. Dit betekent dat er heel wat artikelen geschrapt zijn ten opzichte van de standaard APV.

Nieuwe artikelen zijn hinderlijk gedrag op openbare plaatsen, verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, drugsgebruik in het openbaar, woonoverlast en je behoefte op straat doen. De gemeenteraad heeft de wijzigingen in haar vergadering van 19 december jl. vastgesteld. Uit de evaluatie bleek dat de verkorte Apv goed werkt, maar er wel wat wijzigingen nodig zijn. Deze zijn zowel redactioneel als inhoudelijk van aard. De redactionele wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van wetswijzigingen en ontwikkelingen in de rechtspraak.

De inhoudelijke artikelen zijn:

  • Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke ruimtes. Dit als gevolg van de toenemende overlast binnen Hollands Kroon.
  • Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties. Een bepaling die de burgemeester de bevoegdheid geeft om clubhuizen van OMG’s (Outlaw Motorcycle Gangs) te sluiten wordt vooralsnog niet opgenomen in de APV. Daartoe ziet Hollands Kroon vooralsnog geen reden toe.
  • Drugsgebruik in het openbaar. Drugsgebruik hangt vaak samen met overlast en verwarde personen. Dit artikel geeft handvatten om op de juiste manier op te treden als er sprake is van overlast.
  • Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet. Dit is een artikel dat de burgemeester de bevoegdheid geeft op te treden tegen woonoverlast.
  • Natuurlijke behoefte doen in de openbare ruimte oftewel wildplassen. Dit artikel was uit de Apv verdwenen. De redenering was dat dit kon worden aangepakt op basis van het strafrecht. Dit blijkt niet het geval te zijn. Dat is een te zwaar middel om hiertegen op te kunnen treden.
Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button