Kop van Noord-Holland

FNV roept partijen op werk te maken van armoedebeleid

Kop van Noord-Holland – Het bestuur FNV Kop van Noord Holland heeft alle gemeenteraadsleden van Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen een brief gezonden. Zij kaarten hierin de armoede en het gemeentebeleid in deze aan.

Het FNV is van mening dat een menswaardig leven betaalbaar moet zijn voor iedereen, maar daar is Nederland nog lang niet aan toe. Om dit te veranderen heeft het FNV een plan gemaakt om armoede ook in het gemeentelijk beleid aan te pakken, de gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor het armoedebeleid. Geen mens zou moeten leven in armoede.

Meer dan een miljoen mensen in Nederland leven in armoede, waaronder 300.000 kinderen. De lokale overheid heeft een belangrijke rol bij het bestrijden van armoede. Te lage inkomens, hoge woon- en zorgkosten, de kostendelersnorm; het zijn een paar van de factoren die zorgen voor nodeloze armoede en opstapelende schulden. “Armoede wordt in Nederland bestraft, terwijl we juist de oorzaken moeten aanpakken. Mensen hebben recht op bestaanszekerheid”, stelt de vakbond.

Het FNV wil onder meer dat mensen die van 150 procent van het Wettelijk Sociaal Minimum moeten rondkomen geen gemeentelijke belastingen meer hoeven te betalen. Ook moeten zij voor onvoorziene, noodzakelijke medische kosten gebruik kunnen maken van voorzieningen als bijzondere bijstand. Door de grens te verhogen, die nu in veel gemeenten op 110 tot 130% van het Wettelijk Sociaal Minimum ligt, kunnen mensen het hoofd beter boven water houden. Dat geldt zeker ook voor de zogenaamde werkende armen.

Het FNV verzoekt de gemeenteraadsleden het op te nemen in het verkiezingsprogramma’s, met het doel om het een onderdeel zal uitmaken van het Collegeprogramma.

C:/Users/redac/AppData/Local/Temp/bat/FNV-plan-aanpak-lokale-armoede(2).pdf

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button