Den HelderPolitiek

Geen steun voor anti-asielopvang brief, tegenmotie PvdA vangt ook bot

Den Helder – De motie van PVV, Beter voor Den Helder en De Stadspartij waarin het college B&W van de gemeente Den Helder werd opgedragen om een brief aan het Rijk te sturen om aan te geven dat er geen asielzoekers meer naar Den Helder mogen komen is door de gemeenteraad verworpen. Een tegenmotie van de PvdA, waarin werd opgeroepen om in de regio te kijken naar kleinschalige opties voor noodopvang, werd uiteindelijk ingetrokken door indiener Pieter Blank.

Den Helder doet al genoeg aan asielopvang, zo is de boodschap van de drie indienende partijen. Volgens Carlo Assorgia, fractievoorzitter van Beter voor Den Helder, mogen de ‘linkse steden’ zoals Amsterdam wel eens wat meer doen aan asielopvang. Zij zijn volgens Assorgia namelijk verantwoordelijk voor de uit de hand gelopen instroom van asielzoekers. Den Helder moet daarom een signaal afgeven middels een brief aan de landelijke overheid. De wachttijden op de woningmarkt lopen op en ook in het sociaal domein is er krapte. Het toelaten van meer asielzoekers zou dit versterken denken de iniatiefnemers. Naast de die partijen die motie hadden ingediend stemde ook Behoorlijk Bestuur vóór. De rest van de raad was tegen.

Wethouder Tjitske Biersteker zag dan ook geen noodzaak voor de brief. De gemeente zit reeds om tafel met de bevoegde instanties en het sturen van een brief aan een gesprekspartner is niet productief. Daarnaast is er volgens Biersteker geen enkele aanleiding voor de brief: Er komt geen aanvullende noodopvang naar Den Helder. In zeker zin werkt de gemeente ook al mee aan de opvang van de verhoogde instroom van asielzoekers, door het open blijven van het AZC aan de Nieuweweg en het toelaten van meer mensen. Hans van Donkelaar van de ChristenUnie, ook de partij van Biersteker, gaf aan teleurgesteld te zijn met het sentiment van zijn mede-raadsleden. Hij noemde het tevens een volledig overbodige motie, die enkel voor de bühne wordt ingediend.

Tegenmotie
Ook Henk Mosk zag in het initiatief geldingsdrang voor de verkiezingen. Pieter Blank van de PvdA was het hier mee eens en wilde een tegengeluid laten horen. Daarom diende hij zelf een motie in. In die motie werd het college verzocht in overleg te gaan met de rest van de regio, om juist te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor kleinschalige opvang. De noodopvang dreigt vol te raken en alle mogelijkheden moeten worden aangegrepen volgens Blank. Frank Feeburg van de PVV reageerde hierop door te stellen dat de leden van de PvdA dan maar de ‘gelukszoekers’ in huis moesten nemen. Hoewel een groot deel van de raad zich uitsprak tegen deze typering van Feeburg, omdat de huidige situatie ten slotte veelal gaat over vluchtelingen uit Afghanistan, was er toch geen steun voor de tegenmotie van Pieter Blank. Uiteindelijk was de consensus dat Den Helder voldoende doet aan de opvang van vluchtelingen. Actief lobbyen voor meer opvanglocaties is nu ook weer niet gewenst.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button