Den HelderPolitiek

Raad geeft nog geen extra geld voor ICT ontwikkeling gemeentelijke organisatie

Den Helder – De raad van Den Helder is maandagavond niet akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van €600.000,- ten behoeve van het financieren van ICT ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeenteraad kon in meerderheid instemmen met het ophogen van het structurele personeelsbudget met €450.000,- per jaar, maar de incidentele bijdrage in hetzelfde voorstel vonden de raadsleden onvoldoende onderbouwd. De wethouder moet eerst met een plan komen. Een motie en een amendement van het CDA over dit onderwerp werd daarom aangenomen.

Met het amendement, dat door alle partijen behalve de VVD werd gesteund, schrapte de raad de bijdrage van zes ton uit het collegebesluit. Volgens CDA fractievoorzitter Harmen Krul is het erg vreemd dat er nu om geld gevraagd wordt voor de ICT, omdat er nooit eerder over is gesproken. Ook niet bij de recente begrotingsvergadering, of bij de kadernota. Volgens Krul lijkt het erop dat een financiële meevaller elders in de begroting nu gebruikt wordt om maar eens flink te gaan spenderen. Daarom moet de wethouder eerst aantonen dat het wel daadwerkelijk nodig is al die investeringen.

Eerst met een plan komen
Volgens wethouder Michiel Wouters gaan de ontwikkelingen echter snel. Ook vanwege enorme groei van het thuiswerken. Dat is dan ook de reden dat er nooit eerder gevraagd is om aanvullende middelen, er is nu eenmaal veel veranderd in een korte tijd. De gemeente moet investeren om mee te komen met de steeds maar groeiende vraag naar digitalisering. Dit is volgens Krul nu juist een reden om niet over te gaan tot incidentele investeringen. Dan kan het zomaar zo zijn dat er volgend jaar weer een half miljoen wordt gevraagd. Henk Mosk van D66 viel hem bij: Er moet eerst een goed plan komen vanuit het college.

Daartoe diende het CDA dan ook nog een motie in, waarmee wethouder Wouters werd opgedragen om in het nieuwe jaar met een gedragen voorstel te komen waarin dieper ingegaan wordt op de structurele behoefte met betrekking tot ICT-ontwikkelingen. Pas dan kan de raad een oordeel vellen over de noodzaak en de wenselijkheid van de investering. Deze motie werd unaniem gesteund.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button