Den HelderPolitiek

College ziet geen fouten in werkwijze rondom rapport rolstoelroute

Den Helder – Het college van de gemeente Den Helder is van mening dat er geen grenzen zijn overschreden bij de totstandkoming van het ecologisch onderzoek naar de rolstoelroute door de Donkere Duinen. Dat laat zij weten in antwoord op vragen door de gemeenteraad. Dat er wijzigingen in het rapport zijn aangebracht is “op eigen verantwoordelijkheid en naar eigen inzicht” van de onderzoeker. De focus op het gebruik van asfalt zou naar voren zijn gekomen in gesprekken met ervaringsdeskundigen en dus niet afkomstig zijn van het college.

Nadat de onderzoeker het rapport aanleverde schreef een ambtenaar in een reactie dat de gemeente toch wel andere bezwaren had verwacht tegen het verharde rolstoelpad. Daarop heeft de ecoloog het onderzoek aangepast met precies de bezwaren die door de ambtenaar werden genoemd. Echter, zo stelt het college, daarmee is er nog geen sprake geweest van een verzoek tot wijziging: “Dit zijn geen opdrachten, maar gedachtegangen die met de externe adviseur zijn gedeeld, die vervolgens op eigen verantwoordelijkheid en naar eigen inzicht aanpassingen heeft gemaakt.” Dit is de normale gang van zaken bij het opstellen van rapporten, aldus het college.

Uit het mailverkeer en de conceptversies van het rapport kon tevens worden opgemaakt dat de onderzoeker de gemeente aanspoorde om in plaats van asfalt juist een ander verhardingsmateriaal te gebruiken. Een natuurvriendelijke oplossing zou een stuk minder bezwaren opleveren dan het gebiedsvreemd asfalt, echter gaf de gemeente aan dat advies geen gehoor. Marije Boessenkool van GroenLinks, wiens partij het plan opwierp, benadrukte meermaals dat er nooit is gevraagd om asfalt. Het college stelt nu dat uit gesprekken met ervaringsdeskundigen is gebleken dat de toegankelijkheid enkel met beton of asfalt kon worden gegarandeerd. Daarom is dit de focus geweest van het onderzoeksrapport.

College wel of niet betrokken?
Het college heeft van voorgenoemde mailwisseling geen weet gehad, zo zegt zij nu. De fase voor de oplevering van het rapport zou buiten beeld van het bestuur plaatsvinden. Tot aan publicatie van de definitieve versie is de onderzoeker verantwoordelijk voor wijzigingen. Tijdens het proces is er een ambtenaar verantwoordelijk voor de opdracht en de interactie met de onderzoeker. Toen Regio Noordkop het college in september vroeg of de wethouder op de hoogte was van de situatie schreef een woordvoerder echter het volgende: “Voortgang van dergelijke onderzoeken wordt altijd besproken met de verantwoordelijke wethouder.”

Over de vraag of het college nu wel of niet tussentijds wordt geïnformeerd over de voortgang van een rapport zijn dus twee verschillende verklaringen. Burgemeester en wethouders neemt nu het standpunt in dat zij niet verantwoordelijk is voor het mailverkeer: “Het college heeft pas een verantwoordelijkheid nadat het document in de collegevergadering ter bespreking is aangeboden.” Daarnaast meent zij dat er toch niks fout is gegaan. Ieder jaar worden er op deze wijze in Nederland duizenden adviesrapporten opgesteld, zo valt te lezen in de brief aan de raad.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

4 reacties

 1. Een slager die zijn eigen worst keurt: welk oordeel kun je daar van verwachten?
  Om geloofwaardig te blijven moet je toe kunnen geven dat je het zo nu en dan bij het verkeerde eind hebt. Geeft niks, want niemand is perfect, ook het dagelijkse bestuur van de gemeente Den Helder niet. Dergelijke zelfreflectie hoef je van dit college echter niet te verwachten. Wij maken geen fouten….
  Dit lijkt me overigens een perfect geval van ‘de betaler bepaalt’. Bent u het niet eens met de uitkomst van het onderzoek? Dan passen we dat toch gewoon aan. Het zegt niet alleen veel over de gemeente, maar ook over de onderzoeker die in de arm is genomen. Eentje zonder ruggengraat kennelijk…. Hoopt waarschijnlijk op een vervolgopdracht.

 2. Afgelopen decennia zijn er al veel smerige antwoorden gekomen op raadsvragen. Maar dit is misschien wel het smerigste antwoord wat ooit is gegeven. En GroenLinks kan dit eigenlijk maar op een manier beantwoorden, door de wethouder terug te trekken.

  Dit onderwerp, samen met motie van afkeur die eerder deze week is aangenomen vanwege Port of Den Helder is wel een bestuurscrisis waard. Immers gaat dit college dit keer echt hun boekje te buiten.

  Het college van Burgemeester en Wethouders is politiek verantwoordelijk over de rapporten die ambtenaren laten opstellen. Een raadslid kan en mag alleen reageren op de uitspraken en documenten van het College van Burgemeester en Wethouders. Het is niet gebruikelijk om te reageren op individuele ambtenaren die in opdracht van het college hun werk doen.

  Het is dan ook heel smerig dat het college verwijst naar een ambtenaar, om de raadsleden monddood te maken over dit onderwerp.

  De uitspraak van het college is juridisch onjuist: “Het college heeft pas een verantwoordelijkheid nadat het document in de collegevergadering ter bespreking is aangeboden.”

  Het college van Burgemeester en Wethouders zijn opdrachtgevers van het onderzoek naar een verhard pad in de Donkere Duinen. Dit is vastgelegd in de Motie vreemd aan de orde van de dag, die in de gemeenteraad met een meerderheid is aangenomen. De gemeenteraad heeft daarmee als hoogste bestuursorgaan een directe opdracht gegeven aan het college van Burgemeester en Wethouders.

  De Wethouder die dit onderwerp in portefeuille heeft, is dan ook politiek verantwoordelijk. Het bestuur is continu. Dus het kan zijn dat de wethouder die de opdracht van dit rapport reeds is vervangen in de nieuwe samenstelling van het college. Maar dat neemt niet weg, dat de huidige portefeuillehouder (wethouder) hier 100% voor verantwoordelijk is. Juridisch gezien is de huidige wethouder nu de opdrachtgever van het onderzoek.

  De gemeenteraad is duidelijk geweest dat er een pad moet komen. Zij hebben niet gezegd waar het pad van gemaakt moest worden.
  Het college van Burgemeester en Wethouders handelen onrechtmatig door de ambtenaren de schuld in de schoenen te schuiven, en de gemeenteraad monddood te maken. Dit kan en mag niet zonder gevolgen zijn..

  Daarbij gaat het niet alleen om een verhard pad in de Donkere Duinen. Dit pad moet een eerbetoon worden aan Kees de Jager.
  Een eerbetoon die Kees de Jager eigenlijk al bij leven had verdiend. Gemeente Den Helder maar ook wij als inwoners hebben veel aan deze man te danken.

  We kunnen wel stellen dat alle aanpassingen voor mindervalide personen in de openbare ruimte, maar ook in winkels aan hem te danken zijn. Kees de Jager heeft zich jaren ingezet voor de Helderse samenleving. Meer als enig raadslid, wethouder of Burgemeester in de afgelopen decennia.

  Het College van Burgemeester en Wethouders moeten zich doodschamen, op de wijze waarmee ze met dit onderwerp omgaan. En de gemeenteraad zou dit jaar nog het college van Burgermeester en Wethouders tot de orde moeten roepen. Want het college hoopt dat dit onderwerp bij de eerst volgende raadsvergadering in februari* weer is vergeten..

  (* Standaard gaat raadsvergadering in januari nooit door, bij gebrek aan onderwerpen)

  1. Goed onder woorden gebracht, helaas ben ik bang dat alles bij het oude blijft .Zoals altijd .

 3. Na zorgvuldig lezen haal ik uit bovenstaande dat ervaringsdeskundigen, dus rolstoelgebruikers, hebben aangegeven dat een verhard pad enkel zin heeft als het beton of asfalt en zou zijn. Dat is niet de gewenste uitkomst van GroenLinks want die zouden daar niet om gevraagd hebben (?) Ik twijfel hier toch een beetje aan, want was meneer de Jager geen ervaringsdeskundige?
  Ik hoop maar dat de keuzes ten aanzien van ons enige, maar wel prachtige, kleine bos op de eerste plaats met heel veel respect voor de natuur én de huidige bezoekers worden gemaakt. Ik verwacht nog dat er onderzoek wordt gedaan naar de animo onder de beoogde doelgroep. En ook een plan hoe wordt gehandhaafd dat brommers, scooters en fietsers geen gebruik gaan maken van een eventueel verhard pad. Want het heeft meer gevolgen dan alleen de beleving, het aangezicht en de verstoring tijdens de aanleg.

Back to top button
%d bloggers liken dit: