ColumnDen HelderHollands KroonPolitiek

Column: Transparantie bij intimidatie

“Raadsleden die zich geïntimideerd danwel bedreigd voelen, door wie dan ook, wordt op het hart gedrukt dit te melden.” Dat laat de gemeente weten naar aanleiding van spoedoverleg met alle fractievoorzitters over het onderzoek van de NOS, waaruit is gebleken dat een raadslid in zowel Hollands Kroon als Den Helder zich de afgelopen periode bedreigd heeft gevoeld door een wethouder. Het doet me even denken aan de reactie van John de Mol op de documentaire van ‘Boos’, maar parallellen trekken is lastig.

Dan toch: Waar is de transparantie? Waar is het onderzoek? Waar is de duidelijkheid over de wijze waarop de democratische besluitvorming is aangetast? Niks over de wethouder in kwestie, het voorval, of het slachtoffer. De gemeenteraad, die het democratisch proces moet bewaken, houdt zich vast aan de geheimhouding en willen niet reageren. Alle fractievoorzitters zijn samengekomen en stemmen in met het persbericht. Kern van het verhaal: “Het ervaren van bedreiging en intimidatie door het college wordt door fractievoorzitters niet herkend. Dit betekent niet dat het niet gebeurd is.” Met andere woorden: Er loopt in Hollands Kroon een fractievoorzitter rond die zich niet wil uitspreken tegen het college, terwijl een lid van zijn of haar eigen fractie deze negatieve ervaringen heeft. Belangrijker nog: Niet de gemeenteraad moet met een persbericht komen, maar juist het gemeentebestuur.

Burgemeesters houden zich stil
In Den Helder blijft het helemaal angstvallig stil, daar zal eenzelfde proces gaande zijn. Ik hoop dat de conclusie van het interne overleg daar beter is dan het ‘John-de-Mollerige’: ‘Zij die zich geïntimideerd voelen moeten zich melden’. Laat zij die democratisch verkozen raadsleden hebben geïntimideerd zich eerst verantwoorden. De burgemeester moet nu naar de voorgrond treden. Ik begrijp niet dat de fractievoorzitters niet tot die conclusie zijn gekomen. Ik zie niks van politieke vragen, geen verzoek om opheldering en geen publieke verklaringen: De partijen zijn kennelijk te druk met de voorbereidingen op de verkiezingen. Welke ‘democratisch’ genomen beslissingen kunnen we nog serieus nemen wanneer vertegenwoordigers mogelijk onder druk worden gezet door het publieke bestuur?

Perceptie fractievoorzitters is niks waard
Om met enkel de fractievoorzitters samen te komen zoals in Hollands Kroon, en te stellen dat er geen ervaringen zijn met bedreiging en intimidatie door het college is dan ook kolderieke waanzin. Het gaat niet om de ervaringen van derden, maar om dit voorval. Daarbij wordt in het bericht al meteen verwezen naar de mogelijkheid dat het hele voorval verzonnen is, zonder enig recht van spreken. De fractievoorzitters horen zowel niet bij het college en zijn kennelijk ook niet geïntimideerd: Wat is hun perceptie dan waard? Er hoeft geen patroon te bestaan voordat je iets kunt verwijten, ook na één fout is een exit mogelijk. Uiteraard moet eerst duidelijk worden wat er gebeurd is, maar de termen bedreiging en intimidatie worden door raadsleden niet lichtvoetig gebruikt. Laten we de mensen aan het woord laten die zijn benadeeld, niet hun ‘politiek leider’.

De situatie moet grondig onderzocht worden en het gebrek aan transparantie maakt dit alleen maar ingewikkelder. Op deze manier lijkt het erop dat de gemeenten muren opwerpen om de eigen mensen een hand boven het hoofd te houden. Het gaat om een publiek en democratisch proces dat mogelijk is aangetast. De inwoners hebben het recht om te weten hoe de vork in de steel zit. De burgemeesters zouden zo snel mogelijk met een uitspraak moeten komen over de inhoud van de klachten aan het adres van het college en de vervolgstappen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button