Hollands Kroon

Gemeente Hollands Kroon wil meer groen op Agriport A7

Hollands Kroon – Door meer groen te planten langs de verschillende terreinen en aan de randen kan bedrijventerrein Agriport beter worden ingepast in het landschap van de Wieringermeer. Dat kan door bomen en struiken te planten en ook oevers van waterwegen groener in te richten, bijvoorbeeld met riet. Dat is een van de conclusies in een rapport dat het bureau Sweco heeft opgesteld in opdracht van de gemeente. Het college van Burgemeester en wethouders van Hollands Kroon neemt deze conclusie over en wil er snel mee aan de slag. Dat heeft het college op 11 januari 2022 besloten.

Daarvoor moeten nu concrete plannen worden gemaakt én uitgevoerd. Microsoft, één van de meer dan 30 bedrijven die gehuisvest zijn op Agriport, en eigenaar van een groot datacenter, heeft daar al ideeën over. Microsoft bereidt momenteel ook de bouw van een nieuw datacenter voor, in het deelgebied Het Venster, tussen de A7 en de Cultuurweg.

Inbreng van bedrijven en organisaties rond Agriport
Het rapport van Sweco is gemaakt met inbreng van bedrijven en organisaties die in en rond Agriport actief zijn. Dat zijn onder meer de provincie Noord-Holland, Agriport zelf, Rijkswaterstaat, Mooi Noord-Holland, Hoogheemraadschap Noord-Holland Noorderkwartier en Google en Microsoft. De gemeente heeft opdracht voor het rapport gegeven na kritiek op de landschappelijk inrichting van Agriport, en vooral van de vormgeving van de datacenters die daar staan. Die kritiek kwam onder meer uit de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft in september 2021 aangegeven graag te willen dat B&W werk maakt van het vergroenen van Agriport.

Voor het rapport heeft Sweco eerst gekeken naar eerdere plannen voor die de afgelopen twintig jaar zijn gemaakt voor de landschappelijke inpassing van Agriport. Een conclusie is dat die plannen voor een groot deel zijn uitgevoerd, maar niet helemaal. Dat komt mede doordat de gemeenteraad sinds 2013 geen eisen meer stelt aan de landschappelijk inpassing van gebouwen op Agriport, Sweco adviseert dan ook om oude plannen alsnog uit te voeren, en daarnaast te kijken wat nog meer wenselijk is.

Dat gebeurt vooral op basis van vrijwilligheid. De gemeente kan bedrijven niet veel opleggen, omdat ze daar geen eisen voor heeft vastgelegd. Maar de bedrijven en de bedrijven hebben aangeven open te staan voor vrijwillige samenwerking. Ze willen daar zelf ook tijd en geld voor uittrekken.

Het rapport van Sweco vindt u via deze link. In het rapport wordt gesproken over een “streefbeeld” voor Agriport. Dat woord is gekozen om duidelijk te maken dat het gaat om een gezamenlijk streven, maar niet om harde wetten of regels.

Toon meer

Leanne van Gemeren

Mijn naam is Leanne van Gemeren (21). Ik was tot en met oktober 2022 werkzaam bij Regio Noordkop als Redactiemedewerker en studeer Creative Business.

Wellicht ook interessant

Back to top button