Politiek

Besluit fietsplan uitgesteld, raad wil meer informatie

Advertentie:

Den Helder – Het besluit over fietsers wel of geen voorrang op rotondes in de gemeente Den Helder is uitgesteld, omdat de raad nog niet over de juiste ofwel volledige informatie beschikt. Zowel het Helderse college als de Fietsersbond stelt dat het voorgestelde fietsplan voldoet aan de richtlijnen van het CROW, maar Veilig Verkeer Nederland (VVN) zegt van niet.

Tijdens de behandeling van het voorstel in de gemeenteraad maandagavond stelde Rogier Bruin (VVD) voor het onderwerp van de agenda te halen. Volgens de VVD’er kan de raad pas een besluit nemen als alle informatie volledig boven water is. Op dit moment is de informatie die richting de raad gestuurd is immers tegenstrijdig. Bruin benadrukte wel dat uitstel niet moet betekenen dat besluitvorming nog lang op zich laat wachten. “Dit moet zo snel mogelijk weer terug naar de raad.”

Veilig Verkeer Nederland
In een brief naar de raad en het college schrijft het bestuur van VVN te laat op de hoogte te zijn gesteld van de exacte planvorming. “Te laat om deze met hulp van onze verkeerskundige specialisten en experts gedetailleerd te kunnen analyseren.” Kees Bazen, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland afdeling Den Helder, gaf tijdens de raadsvergadering als (tevens) fractievoorzitter aan dat hij graag ziet dat het college in het vervolg wel het juiste participatietraject volgt. “Het niet betrekken van de VVN is strijdig met participatie”, aldus Bazen.

Volgens VVN voldoen vier van de elf rotondes die het college wil aanpassen niet aan de richtlijnen en zal de gemeente daar geen subsidie voor krijgen van de provincie. Het college gaat hierover met VVN in gesprek en het onderwerp zo snel mogelijk opnieuw agenderen, met daarbij een volledige toelichting met betrekking tot de CROW-richtlijnen. Wethouder Augustijn liet maandagavond weten dat de subsidie van de provincie vanaf februari kan worden aangevraagd. Uitstel van besluitvorming heeft invloed op de hoogte van de subsidie die kan worden aangevraagd.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button