De toekomst van de IJsselmeerkust

Hollands Kroon – Langs de kust van het IJsselmeer wordt de komende jaren gewerkt aan natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij. Dat heeft gevolgen voor inwoners, ondernemers of recreanten. De provincie werkt hiervoor samen met Rijkswaterstaat, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN (Puur Water & Natuur).

In het kustgebied waar mensen wonen, werken en recreëren, gaan de komende jaren meerdere dingen spelen. Het gaat onder meer om natuur, de drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken, landbouw en visserij en industrie. Het kustgebied kan veranderen door de gevolgen van initiatieven en plannen. De betrokken overheden informeren graag over lopende en toekomstige projecten en processen. Dit doen zij in de periode van 1 tot en met 19 maart 2021 tijdens de Kustweken.

Hollands Kroon is benieuwd wat mensen vinden van de ontwikkelingen en uitdagingen waar zij voor staan. Door mee te praten tijdens de Kustweken kunnen mensen bijdragen aan de toekomst van het kustgebied. Er zijn meerdere online bijeenkomsten. Meer informatie is te vinden op de website.

Exit mobile version