Den HelderPolitiek

Een op de dertien inwoners geen geld voor groente en fruit, college wacht plan kabinet af

Advertentie:

Den Helder – Van de door de GGD ondervraagde inwoners van Den Helder geeft 7,4 procent aan onvoldoende financiële middelen te hebben om groente en fruit te kopen. De PVV had het college gevraagd of zij weet welk deel van de inwoners geen toegang heeft tot gezond voedsel. Daarnaast wilde de partij weten of burgemeester en wethouders bereid zijn om op te roepen tot een afschaffing van de btw op groente en fruit. Het college zegt de plannen van het kabinet af te wachten.

De Tweede Kamer wil de btw op groente en fruit mogelijk in 2024 afschaffen. Momenteel loopt er nog een onderzoek naar de uitvoerbaarheid, dat inmiddels al afgerond had moeten zijn. Medio februari 2023 liet staatssecretaris Van Rij weten dat het stuk in maart richting de Kamer zal worden gestuurd. Sommige politici zijn van mening dat er haken en ogen aan het plan zitten. Groenten zitten namelijk ook in producten met andere levensmiddelen. Alexander Pechtold noemde het plan in 2017 al een administratieve ramp en gebruikte daarbij het voorbeeld van een pizza ‘quattro stagioni’ om aan te geven dat verschillende belastingtarieven lastig te combineren zijn: “Er zit van alles op. Zit het er wel in, zit het er niet in, onder welk percentage valt het? Een ramp.”

De PVV in Den Helder vindt het wel een goed plan en vroeg het college dan ook om het kabinet op te roepen zo snel mogelijk de btw op groente en fruit naar 0 te brengen. Aanleiding hiervoor was een artikel in de Telegraaf over het feit dat de voedselzekerheid van steeds meer mensen uit Amsterdam onder druk komt te staan. Fractievoorzitter Vincent van den Born wilde weten hoe dit zit in Den Helder en vroeg het college de cijfers inzichtelijk te maken, eventueel door een onderzoek uit te voeren naar de effecten van het regeringsbeleid op de koopkracht.

Geen eigen onderzoek door de gemeente
De gemeente voert geen eigen onderzoek uit, zo zegt het college nu. Ook is zij niet bereid het kabinetsbeleid onder de loep te gaan nemen. Wel voert de GGD Hollands Noorden namens de gemeenten verschillende onderzoeken uit waarin gezinnen worden gevraagd of zij goed kunnen rondkomen en wat eventuele gevolgen zijn wanneer dit niet het geval is. Het meest recente onderzoek dateert uit 2021. Toen gaf 7,4 procent van de Helderse volwassenen aan dat zij onvoldoende middelen hebben om groente en fruit te kopen. Dit percentage ligt hoger dan in de regio Noord-Holland Noord (4,3 procent). In maart publiceert de GGD een onderzoek naar de effecten van inflatie op een gezonde levensstijl.

Ook wat betreft de btw verlaging ziet het college geen rol voor zichzelf: “Aangezien het kabinet momenteel een uitvoerbaarheidsonderzoek laat uitvoeren met het doel om in 2024 de btw op groente en fruit te verlagen, dan wel af te schaffen, ziet het college geen meerwaarde om een extra oproep te doen. De gemeenteraad kan deze oproep richting de staatssecretarissen of het kabinet desgewenst zelf doen.” Het college benadrukt dat de financiële situatie een belangrijke, maar vaak niet de enige, reden is om te kiezen voor ongezonde of minder gezonde voeding: “Factoren als het beschikken over minder voedselvaardigheden of een stressvolle leefsituatie wegen ook zwaar mee in de keuze die mensen maken over voeding.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

1 reactie

  1. Was het niet de toenmalige wethouder, die toen er uit de raad gevraagd werd de Helderse Vissers te steunen, stelde dat er in Den Haag aan gewerkt werd en dat daarom het college er niets zelf aan kon doen? U weet hoe dit met de Vissers is afgelopen! Het college leert het kennelijk nooit, terwijl met een beetje wil er best wel ondersteuning voor de armsten m.b.t. groente en fruit aankoop te bedenken valt! De gemeente, zie haar geld verslindende projecten, heeft kennelijk geld genoeg! Het is weer een keuze!

Wellicht ook interessant

Back to top button