Den HelderPolitiek

Fietsloods Willemsoord in de avonden dicht

Advertentie:

Den Helder – De grote fietsenstalling die gebouwd zal worden naast het nieuwe stadhuis op Willemsoord wordt niet altijd en voor iedereen openbaar toegankelijk. Dat zei wethouder Michiel Wouters tijdens de Raadscommissie Stadsontwikkeling en beheer woensdagavond. Overdag mogen ambtenaren en bezoekers van het stadhuis hun fiets er neerzetten. In de avonduren gaat de loods op slot. Behoorlijk Bestuur en Fractie Pastoor willen dat het college alsnog kijkt naar het openstellen van de faciliteiten.

De loods wordt afgesloten met een pasjessysteem. Dit om oneigenlijk gebruik of vandalisme tegen te gaan. De Fietsloods biedt plaats aan 144 fietsen en heeft plek voor brommers. Daarnaast is de loods voorzien van stopcontacten voor het opladen van elektrische fietsen. Zeestad is verantwoordelijk voor de bouw van de stalling en heeft daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Het college is bevoegd om deze te geven, maar de raad moet daarvoor wel een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven.

Die bedenkingen zijn er bij de meeste partijen ook niet, zo bleek woensdagavond. D66 wilde zekerheid over het gebruik van zink in de dakconstructie. Dit is achterhaald volgens raadslid Hans Verhoef. Behoorlijk Bestuur was kritischer, zoals de partij vakeris wanneer het gaat over ontwikkelingen op de oude Rijkswerf. Volgens commissielid Ron van Wamel maakt de fietsenstalling inbreuk op het open karakter van Willemsoord. Daarnaast vroeg hij zich af of er op die locatie wel gebouwd mag worden, gezien historische waarde. Dit tot onvrede van VVD’er Kees Visser, die zei dat Behoorlijk Bestuur eens moet stoppen met het werk van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed dunnetjes over te doen.

In de avonden dicht

Fractie Pastoor was minder kritisch, maar had toch wel een puntje: Waarom is de loods eigenlijk niet altijd toegankelijk? Juist in de avonden wordt veel gebruik gemaakt van faciliteiten op Willemsoord, zoals de Kampanje of de horeca. Volgens wethouder Wouters is hier lang over gesproken en zou het in eerste instantie ook gaan om een open fietsenstalling. Echter, omdat er ook een vrij dure inrichting is voor het opladen van elektrische fietsen is de keuze gemaakt om de loods in de avonden op slot te doen. Om vandalisme tegen te gaan. Bij bijzondere gelegenheden, maar ook wanneer er raadsvergadering plaatsvindt, kan de fietsenstalling wel open worden gesteld.

Fractie Pastoor en Behoorlijk Bestuur gaven aan met deze uitleg niet zomaar genoegen te nemen. Mirjam Dijk van eerstgenoemde partij kondigde aan misschien met een motie te komen bij de eerstvolgende raadsvergadering, op 6 maart.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

5 reacties

 1. De gemeenteraad en met name de commissie stadsontwikkeling heeft ligt te slapen.

  Op de agenda stond “Voorstel tot afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een fietsloods ter hoogte van Willemsoord 72 te Den Helder.”

  Tijdens de commissie zijn de partijen VVD, CDA, Stadspartij Den Helder, Fractie Pastoor, Christen Unie, Beter voor Den Helder, D66, Behoorlijk Bestuur, Samen Actief en Groen Links aan het woord geweest.

  Stuk voor stuk zeiden de partijen dat het een goed stuk was, en dat de partijen het ook eens waren met de bouw van het fietsenhok, achter het nieuwe stadhuis op Willemsoord.

  Geen enkel raad en/of commissielid heeft de documenten goed bestudeert. Deze harde conclusie kan worden genomen, omdat er in de diverse documenten behorend bij de commissievergadering grote fouten staan.

  De raads en commissieleden hebben tijdens deze raadscommissie de documenten dus goedgekeurd en doorgeleid naar de volgende gemeenteraadsvergadering. En zou dit foutieve raadsvoorstel zijn aangenomen.

  Een volksvertegenwoordiger moet zijn werk naar behoren uitvoeren! Maar het lijkt er op dat de mensen alleen in de commissie zijn gaan zitten om aan het einde van de vergadering € 110,- in eigen zak te steken. Want hun taak om het college te controleren wordt niet uitgevoerd.

  Helder Onafhankelijk! zit niet in de gemeenteraad, maar wij lezen uiteraard wel mee. En als wij fouten ontdekken in de documenten, moeten zittende politieke partijen dit ook kunnen lezen. Hieronder een aantal foutieve punten in het besluit omtrent de Fietsenloods.

  1e document: Voorstel ontwerp VVGB en ontwerpbesluit fietsloods gemeentehuis Willemsoord
  Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Voorstel-ontwerp-VVGB-en-ontwerpbesluit-fietsloods-gemeentehuis-Willemsoord.pdf

  Op pagina 1 wordt er gesproken over Bestemmingsplan “De Nieuwe Haven 2013”. Dit is het bestemmingsplan van het Defensieterrein van de Koninklijke Marine. Niet bestemmingsplan over Willemsoord, dat is “Bestemmingsplan Willemsoord 2012”

  2e document: Ontwerpbesluit Fietsloods
  Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Ontwerpbesluit-Fietsloods.

  Vanaf pagina 3 wordt de gemeenteraad een quiz voorgelegd. Je moet namelijk zelf de regels aanvinken die bij dit document behoren.
  Waarschijnlijk is dit het brondocument die ambtenaren gebruiken bij het concretiseren van een ontwerpbesluit. Door per besluit de regels te verwijderen die niet van toepassing zijn. Er staat hier en daar ook bij [Maak hier uw keuze]

  De gemeenteraad behoord een kloppend document te krijgen, waarbij alle regels die niet kloppen zijn weggehaald. De commissie heb je namelijk ook niet gehoord over op blz 3 genoemde supermarkt of het wonen. Wat op Willemsoord gewoonweg niet is toegestaan

  3e Document: Voorstel tot afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor fietsloods concept Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Voorstel-tot-afgeven-ontwerpverklaring-van-geen-bedenkingen-voor-fietsloods-concept.pdf

  Pagina 5 heeft te maken met een geheel ander besluit op een geheel andere locatie. En dus niets te maken heeft met de Fietsenloods.
  Alleen zou het wel een besluit zijn die zou worden genomen, als de documenten niet worden gewijzigd in de goede documenten.

  De Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer had op bovenstaande punten moeten aanslaan. En het college opdracht moeten geven om nogmaals bij een volgende vergadering met de juiste documentatie te komen.

  Procedureel moet de gemeenteraad over deze foutieve documenten een besluit nemen. Want de commissie heeft deze foutieve informatie ter besluitvorming naar de raad gestuurd. Die mogen eigenlijk niet meer gewijzigd worden. De gemeenteraad kan dan ook alleen maar tegen dit besluit stemmen, door bezwaar aan te tekenen over dit besluit. Waarna de procedure opnieuw moet worden opgestart.

  Het College zal naar aanleiding van deze reactie, de documenten wel wijzigen. Wat de raad eigenlijk niet mag accepteren.
  We zullen zien of de eerder genoemde partijen er eerlijk voor uit durven komen, dat zei de stukken van de commissie niet hebben gelezen.

  En zij op basis van het document met de tekeningen, dus op plaatjes akkoord zijn gegaan met dit onderwerp.

  (Helder Onafhankelijk! heeft de foutieve documenten gedownload via de website van de gemeenteraad. Deze zijn op te vragen, als gemeente Den Helder deze foutieve documenten verwijderd of vervangt op de website)

 2. Mooi dan kunnen de ambtenaren per fiets naar het werk, kunnen ze gelijk vetellen dat met de auto komen uit den boze is en dat ze NIET mogen parkeren op de weststraat en zuidstraat, scheelt weer parkeerdruk

 3. Mooi dat kan dan ook weer de prullenbak in, zo zie wat voor ambtenaren onze stad vertegenwoordigen. Een grote schande

 4. Vraag me ook af of er betaalt moet worden voor het opladen van je elektrische fiets. Zo niet, dan denk ik dat de belastingdienst hier over zal vallen. In beginsel zijn alle verstrekkingen aan het personeel loon (denk aan een lunch) dus ook elektriciteit. Met de huidige energie prijzen kan het toch aardig oplopen op jaarbasis als iedereen zijn elektrische fiets daar aan de lader hangt.

 5. Compliment voor Helder Onafhankelijk dat deze partij, ondanks het feit van niet vertegenwoordigd zijn in de raad, de stukken bestudeert en inhoudelijk reageert. Vele (commissie)-raadsleden en ook wethouders lezen categorisch de stukken niet, dat is al zo vaak gebleken…het zegt iets over het niveau van ons bestuur….

Wellicht ook interessant

Back to top button