Den HelderPolitiek

Behoorlijk Bestuur wil dat college minder streng kijkt naar stikstof: “Verkiezingsuitslag niet negeren”

Den Helder – Behoorlijk Bestuur ziet in de verkiezingsuitslag van de Provinciale Statenverkiezingen aanleiding om de gemeentelijke visie op stikstofvergunning aan te passen. Volgens fractievoorzitter Sylvia Hamerslag heeft de kiezer in Den Helder zich met een stem op BBB uitgesproken over wat zij beschrijft als “klimaatwaanzin”. De partij stelt politieke vragen en kondigt een motie aan.

“De burger heeft net als bij de gemeenteraadsverkiezingen wederom aangegeven dat zij niet achter bepaalde keuzes staan, waaronder de stikstof maatregelen. Blijft ons lokale bestuur nu deze ingeslagen weg volgen of gaan zij nu wel luisteren naar wat de burger wil?” Zo zegt Hamerslag. Behoorlijk Bestuur sprak eerder haar onvrede uit over het feit dat zij niet in de coalitie zijn gekomen, ondanks de grote overwinning bij de verkiezingen. Na een mislukte formatiepoging ging de oude coalitie grotendeels verder.

BBB kreeg in Den Helder 23,2 procent van de stemmen en werd net als op veel andere plekken de grootste partij. Het stikstofbeleid was één van de grote speerpunten van de partij. Nu waakt Behoorlijk Bestuur ervoor dat niet weer een verkiezingsuitslag, in hun ogen, zonder consequenties blijft: “Het is volgens onze fractie een uitkomst welke binnen niet genegeerd mag worden. Onze fractie van mening is dat met betrekking tot het gevoerde stikstof beleid binnen onze gemeente er een herziening zou moeten plaats vinden.” De partij sprak ook al voor de verkiezingsuitslag haar onvrede uit over de stikstofregels.

Sail en andere evenementen
Concreet vraagt Behoorlijk Bestuur het college over Sail 2023 en andere evenementen. Kort geleden liet de directie van Sail nog aan het Noordhollands Dagblad weten dat zij nog steeds in afwachting is van de stikstofvergunning. Al verwacht de organisatie geen problemen is er toch wat spanning gezien de recent gewijzigde wetgeving. Behoorlijk Bestuur wil dat het college aangeeft of er al een vergunning is verleend. De Omgevingsdienst gaat daarover, niet de gemeente, maar volgens Hamerslag kan het college wel degelijk invloed uitoefenen.

“De gemeente helpt organisatoren bij de berekeningen en kan ervoor kiezen om dat minder streng op te pakken.” Bij het eerstvolgende vragenkwartiertje, in de raadsvergadering van maandag 27 maart, legt de partij haar idee voor aan de wethouders. Zo wordt onder andere gevraagd of het college bereid is om “de voor Sail en andere vergunningaanvragen opgelegde, tevens dure en in onze ogen onnodige stikstofberekening, met een minder strenge opstelling te bekijken dan wel toe te kennen”. Ook wil Hamerslag weten of reeds afgewezen vergunningaanvragen toch verleend kunnen worden. Een motie is ook in de maak.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

 1. Behoorlijk Bestuur is veel te vroeg met deze vraagstelling. De omgevingsdienst moet zich houden aan de regels die onder meer zijn gemaakt door de provincie. De coalitie van de provincie bestaat nu nog uit GroenLinks, PvdA, D66 en VVD.

  Ook het provinciebestuur, wat vorige week is gekozen is nog niet geïnstalleerd en dat gebeurt pas op 29 maart. Daarna kan er in de provincie pas een besluit vallen. Dan is het nog de vraag of BBB meteen in de provinciale staten gaat vragen om anders om te gaan met de stikstofregels.

  BBB zal niet eerder vragen om wijzigingen in het stikstof beleid, voordat er een nieuwe coalitie is gevormd. Nu al vragen om anders met de stikstofmaatregelen zal dan ook niet zo snel gebeuren. Dit zou namelijk ook ten kosten kunnen gaan van de onderhandelingen.

  Maar het gemeentebestuur kan ook niet gaan rommelen met de aanvraag. Dus zij kunnen ook niet van de regels afwijken, door minder streng naar de regels te kijken. Ergo als de gemeente gaat lopen sjoemelen met de gegevens, kan het zijn dat de vergunning later kan worden ingetrokken. En je wil als organisatie niet dat een paar dagen voor een evenement de vergunning wordt ingetrokken.

  Als Behoorlijk Bestuur nu met deze vraagstelling gaat komen in de gemeenteraad is dat puur voor de Bühne. Want de uitkomst staat al vast!
  Ook de organisatie van Sail maakt zich niet al te veel zorgen over de vergunning.

  Als de gemeenteraad echt wat wil doen, dan vragen ze aan het college van Burgemeester en Wethouders om te kijken naar maatregelen die eventueel nodig zijn om de stikstof uitstoot te verlagen. Echter zal dit de gemeente dan wel geld kosten .(indien extra maatregelen nodig zijn), en de organisatie van Sail deze maatregelen niet kan betalen

  Er zijn heel veel mogelijkheden om de stikstofuitstoot te doen verminderen. Alleen zijn wij zeer benieuwd of de Helderse politiek deze mogelijkheden ook zelf zien. En of ze bereid zijn daar een prijs voor te betalen.

  Helder Onafhankelijk is ook tegen de strenge stikstof maatregelen. En zijn blij dat BBB z’n grote winst heeft gehaald in alle provincies.
  Maar wij zijn er zeer van bewust, dat veranderingen nog even op zich laten wachten. Wij verwachten ook geen nieuwe coalitie in de provincie voor de zomer.

  De eerste veranderingen zullen dan ook pas na de zomer zichtbaar worden. BBB zal dus ook pas na de zomer komen met voorstellen voor wijzigingen in het stikstof beleid. Tot die tijd is de huidige wetgeving leidend, en zal ook gemeente Den Helder zich aan de huidige wetgeving moeten houden. Leuk is het niet, maar we zullen het er wel mee moeten doen.

  Dus als de vergunning voor Sail vanwege de huidige regelgeving niet kan worden afgegeven. Is het alleen mogelijk om maatregelen te nemen die de stikstof uitstoot doet verminderen. Maar laten we hopen dat dit niet nodig is.

Back to top button
%d bloggers liken dit: