Den HelderPolitiek

Project energiecoaches ondanks leegloop verlengd, wel een evaluatie

Den Helder – De in Den Helder werkzame energiecoaches hebben na 10 april nog steeds een baan. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van GroenLinks. Hoewel het project, dat gefinancierd wordt door het Rijk, slechts een half jaar zou duren, zijn er aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van energiearmoede. Wethouder Peter de Vrij laat wel weten dat er in het tweede kwartaal van 2023 een evaluatie zal plaatsvinden waarna er een nieuw plan voor de inzet van de middelen wordt opgesteld.

In oktober 2022 zijn 6 energiecoaches aan de slag gegaan voor de gemeente. Dat waren allemaal mensen die een bijstandsuitkering kregen of daar recht op hadden. Inmiddels zijn er nog maar 2 actief, aldus het college. De doorstroom is volgens wethouder Peter de Vrij niet alleen maar een negatieve ontwikkeling: “Er zijn 2 mensen gestopt omdat zij een vaste baan hebben gevonden. De functie van energiecoach is tijdelijk. Zo zie je dat het ook heel goed kan werken als een opstapje voor mensen om weer actief te worden op de arbeidsmarkt.” Andere energiecoaches stopten omdat het werk niet bij ze bleek te passen.

Of dat iets te maken heeft met de soms heftige situaties die de coaches tegenkomen zegt het college niet. Zo vertelde GroenLinks in hun vragen aan het college dat één van de coaches aan hun had gemeld dat zij in een huis een vuurwapen op tafel zagen liggen. Naar aanleiding van signalen door de medewerkers zijn er maatregelen genomen: “De energiecoaches hebben, naar aanleiding van deze signalen, een agressietraining gevolgd. Ook ontvangen de energiecoaches dagelijks ondersteuning van een jobcoach en hebben zij ruimte om hun ervaringen van die dag te bespreken. Met de energiecoaches zijn afspraken gemaakt waar en wanneer zij alarmerende signalen kunnen doorgeven”, aldus het college.

Project verlengd, ook warmtecoaches
GroenLinks vroeg zich daarnaast af of de door de gemeente opgeleide warmtecoaches de energiecoaches straks moeten gaan vervangen. Volgens de partij zou dat niet wenselijk zijn, mede omdat er soms complexe en lastige situaties achter de voordeur schuilgaan. Dat kun je niet overlaten aan vrijwilligers, aldus GroenLinks. Het college zegt dat dit ook niet het geval is. De warmtecoaches zullen namelijk mensen benaderen om hun huis aardgasvrij te maken, terwijl de energiecoaches echt alleen mensen met een laag inkomen helpen.

Daarnaast wordt het energiecoach project verlengd. Na 10 april, de oorspronkelijke einddatum van het project, blijven zij in dienst. In het tweede kwartaal van 2023 komt er wel een evaluatie en is het mogelijk dat de gemeente ervoor kiest om de gelden op een andere manier te besteden, wel met het doel om energiearmoede tegen te gaan. Het college noemt het verminderen van de energievraag urgent: “Niet alleen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, maar ook omdat de energieprijzen hard zijn gestegen. De impact hiervan op het huishoudboekje van gezinnen is groot.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. als ze in dit land niet alles aan buitenlandse bedrijven verkwanseld hadden waren nu energie(en andere)coaches helemaal niet nodig geweest

Back to top button
%d bloggers liken dit: