Den Helder

Toename aantal meldingen discriminatie in Den Helder

Adverentie

Den Helder – Het aantal meldingen in Den Helder over discriminatie is de afgelopen drie jaar toegenomen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2019 van Artikel 1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (Art. 1 NHN).

Dat bureau houdt meldingen bij van discriminatie. Daarnaast geeft het bureau begeleiding en ondersteuning aan de melders bij de afhandeling van de klachten. Uit de cijfers van 2019 blijkt dat er 38 meldingen van discriminatie zijn binnengekomen. Hiervan zijn 32 politieregistraties en zes meldingen bij Art. 1 NHN. In vergelijking met eerdere jaren is dat een stijging.

In artikel 1 van de Grondwet staat het discriminatieverbod. Dit houdt in dat iedereen die zich in Nederland bevindt, in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Helaas komt discriminatie toch voor, ook in de Helderse samenleving. Discriminatie op grond van ras en seksuele geaardheid komt het meeste voor. Er zijn twintig meldingen gedaan, waarbij iemand zich gediscrimineerd voelde vanwege zijn of haar ras. Het gaat dan bijvoorbeeld om afkomst of huidskleur. Het aantal meldingen over seksuele geaardheid is twaalf. Bij dertig meldingen voelde de melder zich vooral vijandig bejegend.

Wat te doen?
De gemeente staat voor een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt en iedereen gelijk wordt behandeld. Daarin is geen plaats voor discriminatie. Wie slachtoffer is van discriminatie en begeleiding nodig heeft bij de afhandeling van een klacht kan contact opnemen met bureau Art. 1 NHN. Dat kan via de website www.art1nhn.nl (via het contactformulier), bellen naar telefoonnummer 072-5154400 of stuur een e-mail info@art1nhn.nl.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button