Hollands KroonPolitiek

Positieve uitkomst cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp Hollands Kroon

Hollands Kroon – Uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp van de gemeente Hollands Kroon blijkt een positieve verandering. Cliënten zijn over tevredener ten opzichte van voorgaande jaren en dit is ook het geval bij de ouders van cliënten in de Jeugdhulp.

Voor het onderzoek zijn in totaal 1.428 Wmo-cliënten en 1.078 Jeugdhulpcliënten (of hun ouders) benaderd. Het Wmo onderzoek is telefonisch gevoerd. Voor het onderdeel jeugdhulp kon een vragenlijst schriftelijk of online worden ingevuld. Het responspercentage lag rond de twintig procent. Het is vanwege dit relatief lage percentage wel lastiger om een inschatting te maken over de nauwkeurigheid van het onderzoek, maar het responspercentage ligt boven het landelijk gemiddelde voor soortgelijke enquêtes. Op basis van het rapport geven cliënten gemiddeld een 7,5 voor de ondersteuning bij Wmo en Jeugdzorg. In het voorgaande onderzoek was dit nog een 7,1 (Wmo) en een 6,9 (Jeugdzorg).

De resultaten zijn dus over het algemeen postief, maar er is ook ruimte voor verbetering. De algemene bekendheid over het persoonsgebonden budget (PGB) en de onafhankelijke cliëntondersteuning is een punt van aandacht. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat in Hollands Kroon maar 20% van de respondenten weet dat zij gebruik kunnen maken van deze regelingen. Landelijk was dit 34%. Via waarstaatjegemeente.nl kunnen deze en andere cijfers worden bekeken.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button