Hollands Kroon

Vier mobipunten krijgen mobikar voor koffie, thee en lokale producten

Advertentie:

Hollands Kroon – Vier mobipunten in Hollands Kroon krijgen dit jaar een ‘mobikar’, waar mensen onder andere koffie, thee en lokale producten kunnen halen. Dit gebeurt naar aanleiding van een online enquête die onlangs is gehouden, waar meer dan 230 mensen aan meededen. De respondenten zijn hun mening gevraagd over de mobipunten in de regio. Een van de vragen was met welke diensten de punten uitgebreid kunnen worden. Een groot deel van de deelnemers vond de koffiekar een goed idee, en daarom speelt de projectorganisatie er als proef meteen op in.

Woensdag zijn de eerste deelauto’s van de gemeente Hollands Kroon officieel in gebruik genomen voor de mobipunten bij het gemeentehuis en station Anna Paulowna. Wethouder Theo Meskers overhandigde de digitale sleutels van een van de auto’s aan toekomstig deelautogebruiker Joke Vossen uit Anna Paulowna.

“Ik heb zelf geen auto en dit is voor mij een heel handig initiatief. Ik ga de deelauto gebruiken voor familiebezoek of als ik een keertje naar het bos wil, of gewoon een rondje wil rijden. Ik heb hem voor komende zaterdag voor het eerst gereserveerd. Ik heb er echt zin in”, aldus Joke Vossen. Met de toevoeging van deze laatste deelauto’s, komt het aantal deelauto’s totaal nu op zeven in Schagen en Hollands Kroon. In de hele Kop zijn nu dertien mobipunten. Dat aantal moet groeien tot veertig in 2023.

Enquête
Uit de enquête zijn nog meer opvallende zaken gekomen. Zo geeft een derde van de ondervraagden aan geïnteresseerd te zijn in het gebruik van deelauto’s. Ze zien het gemak ervan in en vinden de prijs aantrekkelijk. Ook zegt 34 procent van de deelnemers dat duurzaamheid een belangrijk aspect is om voor een deelauto te kiezen. Een andere vraag ging over de bereikbaarheid; vooral deelnemende dorpsbewoners geven aan dat hun woonomgeving slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Qua faciliteiten willen geënquêteerden naast de koffiekar dat mobipunten worden uitgebreid met een toilet, een ophaalpunt voor postpakketten en de mogelijkheid van aankoop van producten van lokale ondernemers. Op de vraag wat mensen ook interessant zouden vinden voor hun visite, antwoordde het merendeel dat zij deelfietsen en -auto’s vooral van toegevoegde waarde vinden, evenals een laadpaal en toilet.

Mobipunten
De mobikar komt vooralsnog in ’t Veld, Den Oever, Middenmeer en Anna Paulowna te staan. “De deelnemers aan de enquête hebben aangegeven dat ze dit een goede aanvulling vinden op de mobipunten. Daarom vinden we het belangrijk te onderzoeken of het in de praktijk ook werkt. Daarom zijn we meteen in gesprek gegaan met ondernemers dit mogelijk te maken”, zegt bestuurlijk trekker, wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon.

“Daarnaast hebben we nog een prijsvraag lopen om de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van onze dorpen en steden in de Kop te verbeteren: mensen kunnen namelijk een idee aanmelden waarmee ze 500 euro kunnen winnen het uit te voeren. We vinden het namelijk belangrijk om dit project samen met onze inwoners verder te ontwikkelen”, aldus Meskers.

Samenwerkingsverband
Mobipunten zijn ontstaan uit een initiatief van regionaal samenwerkingsverband De Kop Werkt! om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio op peil te houden. De punten staan veelal in de buurt van openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie op www.mobipunt.net, ook voor deelname aan de prijsvraag.

Dit project valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.

Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button