Den HelderPolitiek

Extra budget van ruim 8 ton voor achterstallig onderhoud

Den Helder – Het college van B&W meldt dat dit jaar vanuit “Nieuw Perspectief” € 841.500,- beschikbaar wordt gesteld voor achterstallig onderhoud. Het extra beschikbaar gestelde budget wordt besteed aan openbaar groen (€ 240.000,-), wegen en verkeer (€ 375.000,-), openbare verlichting (€ 150.000,-) en een restant bedrag van 10 procent voor onvoorziene zaken.

Het beschikbare budget voor openbaar groen wordt besteed aan de renovatie van diverse groenvakken op de begraafplaats, het kappen van bomen (einde levensduur en gevaarlijke situaties), het vervangen van bomen met diverse schades en het aanpakken van achterstallig onderhoud van oevers, rietkragen en beschoeiingen. Tevens is geld beschikbaar om biodiversiteit extra te kunnen stimuleren.

Het geld voor wegen en verkeer zal ingezet worden voor het bestraten met verkeersdrempels op de Achterbinnenhaven, het vernieuwen van diverse fietspaden, verzakkingen in diverse straten ophogen, het  verhelpen van lekkages in de Gravenstraat, het opknappen van de Geleerdenbuurt, het vervangen, weghalen en opknappen van verkeersborden, en het opnieuw bestraten van een deel van de Dollardlaan vanwege verzakkingen.

Tot slot worden op het gebied van openbare verlichting ook diverse zaken vernieuwd: het vervangen van verouderde openbare verlichtingskasten, het vervangen van afgekeurde lichtmasten in diverse wijken, het  vervangen van aluminium lichtmasten in De Schooten, het vervangen van armaturen in de Joubertstraat, de Geleerdenbuurt, Doorzwin en De Zandloper in verband met einde technische levensduur en het vervangen van vandalisme gevoelige wand- en plafondarmaturen voor vandalisme bestendige armaturen.

Met deze werkzaamheden hoopt B&W een stap in de richting van het wegwerken van het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte te zetten. De komende jaren blijft dit werk noodzakelijk om de gewenste beeldkwaliteit te realiseren.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button