Den Helder

Opnieuw baggertroep in Museumhaven gestort

Den Helder – Opnieuw is tijdens de al weken voortdurende baggerstort een flinke hoeveelheid afval in Museumhaven Willemsoord terechtgekomen. Hieronder planken, boomstammen, slangen, zeilen, metalen objecten en andersoortige rommel. De bagger bevat naast afval echter ook een scala aan gevaarlijke stoffen. Dit laatste blijkt uit documenten van Rijkswaterstaat, zo meldt Paul Schaap.

Een aantal op de museumhaven actieve vrijwilligers en schippers waren er getuige van dat het baggervaartuig van Beens Dredging onlangs weer een flinke hoeveelheid bagger met afval in de museumhaven dumpte. Zij zagen tevens dat obstakels vormende delen van dit afval vervolgens met de zware stalen bak van de kraan van het baggervaartuig de havenbodem in werden gedrukt. Al diverse keren eerder was geklaagd door schippers dat de bagger die als afdeklaag in de museumhaven wordt gestort rotzooi bevat.

Maar dit is nog niet alles. De bagger zelf blijkt ook nog eens vol te zitten met gevaarlijke stoffen. Dit werd duidelijk toen vrijwilliger Paul Schaap via een Wob-verzoek bij Rijkswaterstaat de gegevens had opgevraagd van de geanalyseerde bodemmonsters van de uit de Zaan afkomstige bagger. Zelf zegt hij hierover: ”Uit de stukken blijkt dat de baggermonsters minerale oliën, koper, lood, kwik, zink, molybdeen, PAK’s en zeer giftige chloorverbindingen bevatten. Het is dan ook onverantwoord om deze bagger, die door de gemeente Den Helder schonere bagger wordt genoemd, zomaar in de museumhaven te dumpen. Het is niet alleen gevaarlijk voor de vrijwilligers, de schippers en de omwonenden, maar ook voor de jeugd die er ’s zomers vaak in zwemt.”

Biezen pakken
“Het blijft natuurlijk heel vreemd dat een haven die in 2012 tot op grote diepte is uitgebaggerd nu ineens met matig vervuilde (klasse B) bagger ondieper wordt gemaakt. Ik vind dat de hiervoor verantwoordelijke wethouder ogenblikkelijk zijn biezen moet pakken“, aldus Paul Schaap, die ook had verwacht dat de provinciale omgevingsdienst na klachten over de baggerstort inmiddels wel zou hebben ingegrepen, maar dit is tot op heden niet gebeurd. Ook op een handhavingsverzoek is door de gemeente niet gereageerd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button