Den HelderPolitiek

VVD kritisch over investering in zonnepanelen door bedrijven

Den Helder – De fractie van de VVD heeft het college van B&W meerdere vragen gesteld over het investeren in zonnepanelen door bedrijven. Zo vraagt de VVD zich af waarom bedrijven nog steeds gestimuleerd worden te investeren in zonnepanelen, terwijl het net dit niet aan kan. B&W geeft onder meer aan dat het een een maatregel is die zichzelf terugverdient en waarbij bovendien schone energie wordt opgewekt.

“Daarbij worden bedrijven vooraf geïnformeerd om een aanvraag in te dienen via mijnaansluitingen.nl of bij de netbeheerder. Dit geeft vooraf een bevestiging of er capaciteit beschikbaar is. Het verzwaren van het elektriciteitsnet is maar een deel van de oplossing. Het slim omgaan met vraag en aanbod is hierin ook belangrijk”, zo legt B&W uit.

De stimulering van duurzame energie-opwek op locaties waar veel energievraag is, zorgt voor minder vraag naar netinfrastructuur. “Door vraag (bedrijven) en aanbod (zonnepanelen op bedrijven) te koppelen, zijn minder investeringen in het elektriciteitsnet nodig. Verder worden op diverse bedrijventerreinen  momenteel zogenaamde smart grids ontwikkeld waarbij vraag en aanbod direct worden uitgewisseld, pieken in vraag en aanbod worden opgevangen met opslag in accupakketten en omzetting naar waterstof en naar warmte. In relatie met deze ontwikkeling blijft het belangrijk te investeren in duurzame opwekking van energie, dus ook in zonnepanelen”, zo meent B&W.

Achterstand 
Volgens de VVD wordt momenteel een achterstand n investeringen van zonnepanelen opgebouwd omdat de investering niet interessant meer zijn voor bedrijven tot 2023. De fractie vraagt zich af hoe dit zich verhoudt met de plannen om in 2040 energieneutraal te zijn.

“Wat betreft de opwekking van duurzame energie wordt een vertraging opgelopen. Bedrijven kunnen daarentegen nog steeds investeren in energiebesparende maatregelen zoals de installatie van LED verlichting of isolerende maatregelen. Door energie te besparen via LED verlichting of isolatie hoeft minder hernieuwbare energie te worden opgewekt. Het is daarom onze verwachting dat er geen consequenties zijn voor de ambitie van een energie neutrale gemeente in 2040”, aldus B&W.

Ook wil de VVD weten in hoeverre de gemeente mogelijkheden heeft om het proces om het net te vergroten, te versnellen. B&W ziet hiertoe weinig tot geen mogelijkheden. “Hierin zijn we als gemeente beperkt. Wel voert de gemeente binnen verschillende duurzaamheidsprojecten, waaronder de Regionale Energiestrategie en het Lokaal Energieakkoord, overleg met de netbeheerder over de capaciteit van het elektriciteitsnet. Bij deze gesprekken is ook de krapte van het elektriciteitsnet in de regio een gespreksonderwerp. Ook andere gemeenten lopen tegen dit probleem aan en zijn hierover in gesprek met de netbeheerder. Het is mogelijk dat in de toekomst het Elektriciteitsnet verder uitgebreid moet worden en dat er eventueel transformatorstations in Den Helder bijgeplaatst moeten worden. Hiervoor is ruimte (grondperceel) nodig.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button